Radio Archief

 
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

DE MIDDENWEG

Transmissie, een netelige kwestie
Uitzenddatum: Zondag 10-1-2010 22:30 - 23:00 NPO Radio 5
bekijk podcast
Podcasts

ZenDeel 1, 10 januari 2010
Deel 2, 14 februari 2010

Het begrip transmissie heeft binnen zen minstens twee betekenissen: enerzijds de overdracht van kennis, kunde en inzicht van de leraar aan al zijn/haar leerlingen, anderzijds de overdracht van dat alles plus nog wat aan bepaalde leerlingen, die daarmee een titel krijgen. Als alles goed gaat, bereiken die leerlingen op den duur hetzelfde niveau als hun leraar. Om deze laatste vorm van transmissie, de opvolgingskwestie zeg maar, gaat het in deze uitzending.

Je moet het woord transmissie eens laten vallen in de sangha; kijken wat er dan gebeurt
, zei Ton Lathouwers eens. Niet veel goeds dus. Heftige beroering, eerzucht, afgunst en andere minder fraaie emoties riep het op. Eigenlijk niet eens zo verwonderlijk. Ten eerste is niet alles even duidelijk: sommige leerlingen worden in een vloek en een zucht sensei, terwijl anderen er jaren op moeten wachten. Elders weet men niet wie er eigenlijk in aanmerking komt, laat staan wanneer hij of zij er rijp voor wordt geacht. En ook dat roept vragen op.

Is leraar worden dan iets waarop je wacht? Wat is dat voor regeling? Hoeveel beproevingen moet je doorstaan? En helpen die echt? En waar kun je in beroep als het toch weer allemaal anders loopt? Waarom zegt trouwens iedereen dat het allemaal heel duidelijk is en wil niemand iets loslaten als het over concrete gevallen gaat? Wat is dat voor kloof tussen leer en leven, zeggen en doen? Kwesties van formele hiërarchie en informele emoties, uitverkiezing en uitverkoren worden. Kortom een brandbaar brouwsel.

Ton Lathouwers Jiun Roshi en Nico Tydeman – allemaal ooit beproefd en goed bevonden en nu zelf aan de beurt om te oordelen – doen een half boekje open.

Samenstelling: Agnes Sommer
Presentatie: Ton Maas