TV actueel

 

Wie ben ik? Boeddhisme en filosofie


Uitzenddatum: Zondag 1-10-2006 14:04 NPO 2
Herhaling: Zaterdag 7-10-2006 09:53 NPO 2

(2)B_F_Bor_Nagel_060920.jpg

Deel 1 van een serie over de raakvlakken tussen de westerse en oosterse filosofie. Wat zijn de dingen die we als westerlingen van het boeddhisme kunnen leren? Leidt een confrontatie tussen westers en boeddhistisch denken op den duur tot een verandering van het westerse perspectief? Wat kunnen we aanpassen en wat zijn eventuele valkuilen? In hoeverre zijn we überhaupt in staat om ons dit heel andere denken en beleven eigen te maken en in hoeverre is onze blik gekleurd door oriëntalisme?

Jan Bor gaat met Bruno Nagel in dialoog hoe er op verschillende manieren in het Westen en het Oosten gedacht wordt over ‘het Zelf’. Bor is filosoof en publiceerde het boek Op de grens van het denken waarin het zenboeddhisme en de westerse wijsbegeerte als aanvankelijk gescheiden stromen langzaam ineen vloeien. Nagel studeerde filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen en Indo-Iraanse talen en hij heeft gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij legt verbanden tussen de mystieke traditie die Europa gekend heeft en het Boeddhisme.

Regie & montage: Alexander Oey
met: Jan Bor en Bruno Nagel
camera: Alexander Oey & Maarten Kramer
geluid: Jillis Schriel
eindredactie: Babeth M. VanLoo / lengte: 30 minuten

Tags (wat zijn tags?)
filosofie