TV actueel

 

Het samenleven ontwikkelen


Uitzenddatum: Zondag 6-6-2004 14.00-14.30 uur NPO 1
Herhaling: Zaterdag 12-6-2004 13.20-13.50 uur NPO 1

(1)Het_samenleven_ontwikkelenhelft_kleiner1.jpg

Han de Wit heeft een persverklaring geschreven waarin hij zegt dat uit oogpunt van dana (mededogen) Nederland een veel ruimer toelatings/gedoogbeleid zou moeten toestaan ten aanzien van mensen die zich reeds langer in Nederland bevinden, dan het beleid van minister Verdonk aangeeft. Momenteel ligt dit concept persbericht bij de bij de BUN aangesloten organisaties om hen de gelegeheid te geven zich al dan niet achter de intenties van het persbericht te kunnen scharen.

In het gesprek staat de vraag centraal hoe vanuit het boeddhisme gekeken dient te worden naar ‘Ongenode immigranten’ en hoe die boeddhistische visie zich verhoudt  tot de Nederlandse werkelijkheid.

Regie: George Schouten