TV actueel

 

De toekomst bepalen

Karma-onderricht van Dagpo Rinpoche
Uitzenddatum: Zondag 24-2-2002 14:00 uur NPO 1
Herhaling: Zaterdag 2-3-2002 13:30 uur NPO 1

(2)Dagpo_Rinpoche_071023_01.jpg

Lama Dagpo Rinpoche heeft 20 jaar het onderwerp karma bestudeerd. Van hem verschijnt medio 2002 bij Asoka een Nederlandse vertaling van zijn boek over dit onderwerp.In dit programma verhaalt Dagpo Rinpoche over het strenge onderricht die hij vroeger in het klooster in Tibet kreeg en welke raadgevingen de Dalai Lama hem gaf voordat hij naar het westen afreisde. Hoofdonderdeel is de uiteenzetting van de kernbegrippen rond karma. In verband met dit thema zal de werking van de geest verder uitgediept worden. Een Nederlandse leerlinge van hem, van Indonesische afkomst, vertelt hoe zij Dagpo Rinpoche nu reeds ruim tien jaar begeleidt naar Indonesië, waar de aanwezige boeddhistische tradities hem als 'vader van het Indonesische boeddhisme' beschouwen.

Achtergrond:
Dagpo Rinpoche werd in 1932 in Tibet geboren. De Dertiende Dalai Lama herkende hem als de reïncarnatie van Serlingpa. Deze leefde in de elfde eeuw in het huidige Indonesië, waar de Indiër Atisha tot zijn leerlingen behoorde.

Atisha ging later naar Tibet en werd daar de grondlegger van de Kadampa-beweging. Kadampa is een beweging die de nadruk op de ontwikkeling van compassie legt. De beweging is thans in alle scholen van het Tibetaanse boeddhisme geïntegreerd, speciaal in de Gelugpa School.

Als kind ontving Dagpo Rinpoche spartaans onderricht in het strengste klooster van Tibet - het Dagpo Dratsang klooster. In 1959 ontvluchtte hij Tibet vanwege de Chinese invasie daar, en zette zijn studie in India voort. In 1960 werd hij door Franse Tibetologen uitgenodigd naar Parijs te komen, waar hij tot voor enkele jaren aan de Sorbonne doceerde. In 1978 begon Dagpo Rinpoche op aandrang van de huidige Dalai Lama Dharma-onderricht te geven in het westen.