Radio actueel

 

OBA Live

De wereld van de tralies - Jacques Claessen en Jan de Cock
Uitzenddatum: Dinsdag 9-9-2014 19:00 - 20:00 NPO Radio 5
bekijk podcast
Podcasts

(2)radio_jan_de_cock.jpg In deze OBA Live duiken we achter de wereld van de tralies. De Tweede Kamer praat de dag na de uitzending over ons TBS-stelsel en daarom beschouwt Bettine Vriesekoop met haar gasten alvast de wijze waarop we vandaag de dag met wetsovertreders omgaan.

Jan de Cock

Jan de Cock (1964), ziekenhuispastor in het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen en daarnaast vrijwilliger in het pastorale team van de gevangenis van Antwerpen. Sinds 1987 is hij betrokken bij het gevangeniswezen in onder andere Chili en België.

De Cock is auteur van de boeken Hotel Prison en De Kelders van Congo.  Beide boeken zijn een weergave van persoonlijke ervaringen met gedetineerden en het leven in en rond gevangenissen. De Cock strijdt met de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) Within-Without-Walls tegen mensonwaardige straffen, tegen psychisch en fysiek martelen en tegen de doodstraf. Verder wil hij bijdragen aan het verbeteren van mensonterende situaties in gevangenissen wereldwijd en zoekt hij mee naar mogelijke alternatieven.

Jacques Claessen

Jacques Claessen (1980), universitair docent Straf(proces)recht aan de Universiteit van Maastricht, rechter-plaatsvervanger en een van de oprichters van de stichting Mens en Strafrecht. In 2010 promoveerde hij op het proefschrift Misdaad en straf - een herbezinning op het strafrecht vanuit mystiek perspectief.

Claessen houdt zich in het bijzonder bezig met de relatie tussen religie, moraal en strafrecht. Hij woont en werkt in Maastricht, waar al meer dan tien jaar met succes herstelrecht wordt toegepast. Met collega’s en leden van Stichting MENS verzet hij zich tegen de verharding van ons strafrecht. Claessen: ‘Het gaat erom dat wij altijd de mens blijven zien, of het nu gaat om een pedofiel, een moordenaar van een politicus of een gedetineerde’.