Radio actueel

 

OBA Live

Wereldvoedseldag
Uitzenddatum: Dinsdag 20-10-2015 19:00 - 20:00 NPO Radio 5
bekijk podcast
Podcasts

radio_van_kampen300.jpg

Sandra van Kampen

‘Als mensen mij vragen “wat kan ik doen?”, dan is altijd mijn advies: minder vlees, meer plantaardige eiwitten, meer groenten uit het seizoen en geen voedsel verspillen. En dan zijn we al een heel eind opgeschoten.’ Aldus duurzaamheidsadviseur en voedseldeskundige Sandra van Kampen, die te gast is naar aanleiding van de wereldvoedseldag die plaatsvond op 16 oktober.

Het is haar overtuiging dat verandering niet van bovenaf opgelegd kan worden, maar ontstaat als mensen vanuit hun hart een omslag maken. Sandra van Kampen is ook te volgen op Twitter @sandravankampen

Klaas van Egmond

Klaas van Egmond is sinds 1972 milieuonderzoeker geweest. Na binnen het RIVM verschillende jaren leiding te hebben gegeven aan het luchtonderzoek en het bodem- en wateronderzoek, was hij vanaf 1988 als directeur Milieu verantwoordelijk voor het RIVM-milieuonderzoek. Van 2004 tot 2008 was hij directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Sinds 1 januari 2008 is Klaas van Egmond fulltime hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Hij maakt deel uit van het Utrecht Sustainability Institute (USI) en is mede-initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab. Daarnaast is hij onder meer plaatsvervangend kroonlid van de SER, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het KNMI, adviseur bij Triodos Bank, en bestuurslid van NatuurCollege.

Klaas van Egmond stond dit jaar in de Top 100 duurzame voorlopers van Trouw. Hij haalt zijn persoonlijke inspiratie onder meer uit de antroposofie, een esoterische filosofie en wetenschap gebaseerd op de inzichten van Rudolf Steiner. Hij houdt zich in toenemende mate bezig met de culturele kanten van het milieu- en duurzaamheidsvraagstuk en heeft daarover een boek gepubliceerd onder de titel Een Vorm van Beschaving.

Onze huidige beschaving wordt volgens Klaas van Egmond gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd. Van Egmond laat in dit boek zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe ‘kwaliteit van leven’ kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen. Herhaling van de rampzalige geschiedenis kan alleen worden voorkomen door naar een min of meer gedeeld mens- en wereldbeeld te zoeken. Deze nieuwe manier van leven past binnen de draagkracht van de fysieke aarde en zal tegelijkertijd onze beschaving weer menselijk en waardig maken.

Kijk ook naar Taste the Waste

We gooien net zo veel voedsel weg als we opeten. Taste the Waste laat zien dat het ook anders kan. Er komen mensen aan het woord die deze ongelooflijke verspilling een halt willen toeroepen. Van 'dumpster divers' tot wetenschappers, van over de hele wereld.

Bekijk de documentaire