Radio actueel

 

OBA Live

Religie in het omroepbestel
Uitzenddatum: Dinsdag 8-12-2015 19:00 - 20:00 NPO Radio 5
bekijk podcast
Podcasts

(1)johansne300.jpg

Boeddhistische media

Vanwege overheidsbezuinigingen houdt de BOS eind van dit jaar​ op te bestaan als zelfstandige omroep. Ook voor de andere kleine zingevende of levensbeschouwelijke omroepen betekent dit het einde, zoals de Joodse Omroep, de Moslim Omroep en de Hindoe omroep OHM. 

Paul van Buuren over het Boeddhistisch Dagblad

Naast de BOS zijn er ook andere boeddhistische media, zoals Het Boeddhistisch Dagblad dat in 2012 begon. Het Boeddhistisch Dagblad noemt zich een geëngageerd journalistiek webmagazine waarvan de samenstellers nieuws en achtergronden vergaren over boeddhistische thema’s en inzichten. Het wil hierover een breed publiek informeren. Bettine Vriesekoop praat in de uitzending met mede-uitgever en webmaster van Het Boeddhistisch Dagblad Paul van Buuren over de rol van het BD.

Gerolf T'Hooft

Ook te gast is Gerolf T'Hooft van de boeddhistische uitgeverij Asoka. Die gaf enige tijd het Boeddha Magazine uit, maar moest wegens financiële problemen stoppen. Maar T'Hooft geeft niet op. Er wordt gedacht en gewerkt aan een nieuwe bladformule. Het herijken van alle aspecten die bij het uitgeven van een tijdschrift een rol spelen, kost tijd.    

Johan Snel

Johan Snel is docent Journalistiek en Communicatie aan de Christelijke Hogeschool in Ede, over de rol van religie en spiritualiteit bij de omroepen en in de media. Wat is er op dit gebied in de afgelopen jaren veranderd, en hoe komt het dat God en Boeddha dreigen te verdwijnen uit omroepland? Snel werkte ook als publicist en programmamaker en schreef mee aan het boek Religie & Media van Monique Ratheiser en Jan van der Stoep, uitgekomen bij Boom in 2012​.

Jan Flameling

T​afelheer is filosoof Jan Flameling.