Radio actueel

 

De Nachtgast

Hoogleraar en theologe Manuela Kalsky
Uitzenddatum: Woensdag 8-10-2014 00:00 - 00:35 NPO
bekijk podcast
Podcasts

(2)ManuelaKalsky300.jpg Marlous Lazal praat met Manuela Kalsky. Ze is theologe, hoogleraar aan de VU, directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en oprichter van de website Nieuw W!J. Kalsky wil af van het hokjesdenken.

’Als religie het goede leven voor allen beoogt, dan kun je daar samen aan bouwen.’
FlexibelGeloven300Verder is Kalsky coauteur van het net verschenen boek Flexibel geloven, waarin ze zich vooral richt op de overeenkomsten in de verschillende religies.
Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Dit boek verkent de veelkleurigheid van deze maatschappelijke realiteit aan de hand van elf portretten.

Frieda Pruim hield de interviews en Manuela Kalsky reflecteert in de nabeschouwing op de interviews en het in opkomst zijnde fenomeen 'meervoudige religieuze binding'.