Radio actueel

 

De Nachtgast

Cardiochirurg Willem Suyker
Uitzenddatum: Woensdag 30-9-2015 00:00 - 00:35 NPO Radio 5
bekijk podcast
Podcasts

(1)WillemSuyker300.jpg Cardiochirurg Willem Suyker heeft een bijzondere fascinatie met repareren en met het menselijk hart. Zijn zoektocht is steeds gericht op het technisch perfect uitvoeren van hartoperaties met zo min mogelijk beschadigingen aan het lichaam. In dat verband is hij uitvinder van onder andere een miniscuul klein nietje (de S2 micro-stapler) dat een vaatverbinding met een kransslagader op het hart kan maken. Daarmee zou een hartoperatie in een aantal gevallen een kijkoperatie kunnen worden. Hij heeft inmiddels meer dan 10 patenten op zijn naam staan.

Toch ervaart hij technische perfectie alléén niet als zaligmakend. Zijn ambitie is de geneeskunde verder te brengen door vanuit een beschouwende kijk in te zoomen op de betekenis van ziekte in de kwaliteit van leven, door emoties nadrukkelijker te betrekken in het proces van genezing en herstel. Hij laat zich daarbij graag inspireren door boeddhistische wijsheid.

Al in zijn studietijd, nu zo’n 30 jaar geleden, zag hij bij terminaal zieke mensen dat zij soms een opmerkelijke diepte en volheid van leven ervoeren, ondanks dat het einde snel naderde. Ziek zijn als aanknopingspunt tot verdieping van het leven en als mogelijkheid een glimp op te vangen van waarom je ziek bent. Wat is er nodig om dit in te zien, voor deze vergroting van bewustzijn? Dat is een onderzoeksvraag die hem fascineert.

In het Isala-ziekenhuis in Zwolle spande hij zich met succes in voor een geïntegreerde hart- en longafdeling in nauwe samenwerking met de anesthesie; verder is hij een stimulans in allerlei samenwerkingsverbanden. Inmiddels is hij bij het UMC afdelingshoofd Cardiothoracale chirurgie en leidt hij onderwijs en onderzoek bij de Divisie Hart & Longen. Over zijn medische en spirituele zoektocht gaat Willem Suyker in gesprek met Sarah Marijnissen.