Boeddhistische Omroep Stichting

Radio thema: Boeddhisme en geweld
NirayaNiet doden, zo luidt een van de boeddhistische voorschriften. Maar is het boeddhisme inderdaad louter vredelievend? In ons radioprogramma Hemelsbreed dat elke zaterdag van 15 tot 16:30 uur te horen is op radio5 vormen geweld en geweldloosheid in maart de rode draad.

Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen boeddhisme en agressie in oosterse vechtsporten? Dat zo’n gereguleerde vorm van geweld ook weldadig kan zijn, betoogt kendo-specialist Henk Oosterling die in Rotterdam met kansarme jongeren werkt op zaterdag 3 maart.

Er is ook aandacht voor de weergave van de boeddhistische hel in therevada-tempels: vierendelen, levend koken en ledematen afhakken worden er in geur en kleur verbeeld.   

Verder komt in een studiodebat op 24 maart de vraag aan de orde hoe een niet-vegetarische boeddhist voor zichzelf het onvermijdelijke dierenleed verantwoordt.

Paul van der VeldeEn is het boeddhisme wel zo geweldloos? Van de grote levensbeschouwelijke tradities heeft het boeddhisme de meest geweldloze reputatie. Toch is de geschiedenis van het boeddhisme doortrokken van geweld. Zo beschikte de vijfde dalai lama bijvoorbeeld over grote legers, die hij regelmatig inzette. Volgens Paul van der Velde (foto links), hoogleraar hindoeïsme en boeddhisme hebben we de vredelievende reputatie van het boeddhisme te danken aan de westerse theosofen. Eind 19 eeuw ontdekten zij het boeddhisme en poetsten het op tot een ideaal gedachtengoed waarin geweld tot het verleden behoorde.

Nog zo’n gewetenskwestie: kan een boeddhist in het leger dienen? In Amerika zijn de eerste boeddhistische aalmoezeniers gesignaleerd. We vragen het aan Thomas Dyer, die sinds 2008 werkzaam is in het Amerikaanse leger.

Hoogleraar transculturele psychiatrie Joop de Jong gaat in op de extreme zelfdestructie van de Tibetaanse monniken die zichzelf in brand zetten.

Geweldloze communicatie is het onderwerp in een gesprek met mediator Christiaan Zandt op 17 maart. 

ManhuntEn wat moet je als boeddhistische ouder als je zoon thuis komt met Manhunt 2, een game waarin je je slachtoffers moet vermoorden onder invloed van drugs? Op 24 maart hebben we het over geweld in games en tekenfilms

Uiteraard ontbreekt niet de klassieke vertelling over de ontmoeting tussen Boeddha en de moordenaar Angulimala, die als trofee een ketting met de vingerkootjes van al zijn slachtoffers om de hals draagt, dat te horen is op 3 maart. Het verhaal maakt duidelijk dat we allemaal met agressie te maken krijgen. Hoe ermee om te gaan? De mildheid waarmee Boeddha zijn tegenstander bejegent is even indrukwekkend als ontroerend.