Boeddhistische Omroep Stichting

Disclaimer

 

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs- en databankenrecht van de BOS. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de BOS niet toegestaan (© BOS, 2006).


Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

De BOS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.


Privacyverklaring

Registratie van persoonlijke gegevens
Voor het inschrijven voor de geporsonaliseerde ontdekingsreis, het forum en/of het ontvangen van de nieuwsbrief van de BOS is de registratie van uw e-mailadres noodzakelijk.

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt nadat u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven. U bent op ieder gewenst moment in staat om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

Cookies
Tijdens het gebruik van de ontdekkingsreis wordt een zogenaamd 'cookie' (klein bestandje) op uw pc aangemaakt. Hierdoor blijven uw instellingen behouden als u opnieuw inlogt. Dit bespaart u tijd. Cookies zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet volledig gebruik kunt maken van de diensten van de BOS.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De BOS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is verstandig om de privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de BOS uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, meldt de BOS dit op de website.