Logo BOS - Boeddhistische OmroepDe Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) is op 30 juni 1999 opgericht als de rechtspersoon die - op basis van een delegatieovereenkomst (pdf, 1 Mb) - de zendmachtiging uitvoert, die de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), als de enige representant van het georganiseerde boeddhisme in Nederland, per 1 september 2000 heeft verworven. 

Per 29 december 2004 en 31 december 2009 is de zendmachtiging door het Commissariaat voor de Media verlengd en tot 1 januari 2016 beschikt de BOS over iets meer dan 23 uur televisie zendtijd en 69 uur radio zendtijd, en daarnaast jaarlijks toe te kennen budgetten voor internet en andere digitale media (met name het themakanaal Spirit24). In 2011 werkte de BOS met een totaalbudget van €2.122.701 inclusief verkregen additionele fondsen.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de BOS bestaat uit een algemeen, toezichthoudend bestuur en een uitvoerend bestuurder/algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de BOS.

Per 3/7/2013 bestaat het algemeen bestuur uit:

Michel Dingarten, voorzitter
Florens van Raab Canstein, penningmeester
Anca Ansink, vice-voorzitter
Marja Timmer, vertegenwoordigster participatieraad
Bert Hijgenaar, bestuurslid

Daarnaast wordt de BOS geadviseerd door de participatieraad (PAR)

De PAR adviseert de BOS-directie over het inhoudelijke aspect van de programmering.
In de PAR hebben de belangrijkste, al dan niet bij de BUN aangesloten boeddhistische gemeenschappen zitting (en individuele boeddhisten kunnen op grond van verdienste uitgenodigd worden). Daarmee is de BOS breed en sterk geworteld in boeddhistisch Nederland.
De voorzitter van de PAR neemt uit hoofde van die functie tevens zitting in het algemeen bestuur van de BOS. Sinds 15 oktober 2003 is dit Marja Timmer (Zen Centrum Noorder Poort)  
Per 1/4/2011 bestaat de PAR verder uit:

Marja Timmer (Zen Centrum Noorder Poort)
André van der Braak (Zen Centrum Amsterdam)
Carolien Balt (Leven in Aandacht)
Frank Uyttebroeck (Tegen de stroom in)
Gerben Hieminga (Sangha Metta)
Hans Gijsen (SIM)
Jeroen de Scheemaker (Rigpa)
Lida Hospers Klein  (Shambhala)
Madelon Hooykaas (Leven in Aandacht)
Moniek Nooren (Sayagyi U Ba Khin )
Olivier Provily (European zen center)
Paulien Bonthuis (Nyingma)
Philip Seligman (notulist, niet aan een sangha verbonden)
Pieter Kiewiet de Jonge (Dzogchen Community)
Rager Ossel (Karma Kagyu )
Sascha Steinfeldt (Maitreya)

De BOS is een compacte, flexibele organisatie waarvan de kernmedewerkers vrijwel volledig werkzaam zijn in programma-functies. Ondersteunende diensten waaronder de financiële en personeelsadministratie zijn sinds 2013 gheel aan de VPRO uitbesteed. De BOS-organisatie wordt geleid door een managementteam dat bestaat uit Laetitia Schoofs (directeur) en Monique Rutgers (zakelijk leider).

De BOS kent vier media-afdelingen en een ondersteunende afdeling

Ga naar onze contactpagina voor de lijst met medewerkers, en contact- en adresgegevens

Goed Bestuur en integriteit

Op 1 januari 2012 is de nieuwe gedragscode goed bestuur en integriteit in de Publieke Omroep van kracht geworden. De code telt vier richtlijnen en twee regelingen. De richtlijnen zijn bindend voor de instellingen van de Publieke Omroep en hebben betrekking op goed bestuur en toezicht, integriteit, verslaglegging en het beloningskader voor presentatoren in de publieke omroep. Op alle richtlijnen is het principe 'pas toe of leg uit' van toepassing.
Verder omvat de code een klokkenluidersregeling en een regeling voor de Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit Publieke Omroep (CIPO). Zie ook www.integriteitomroep.nl.

Zie de jaarrekening van de BOS voor haar verantwoording inzake goed bestuur en integriteit. 

Statuten, jaarrekening en jaarverslagGoed Bestuur & Integriteit