Meer over het spel van verandering

 

 

Het Spel van Verandering - Spiegel van het Leven

Dit najaar zendt de BOS een uniek spiritueel spelprogramma uit dat kandidaten en kijkers nieuwe inzichten geeft over aloude levensvragen.

Het 'Spel van Verandering' – ook bekend als ‘Het Transformatiespel’ – gaat over het wezen van het veranderingsproces in de prettige vorm van een bordspel.
Het dringt door tot de kern van ieders vraagstuk en leidt tot inzicht en besluitvaardigheid.
Helder, duidelijk en betoverend.
Je speelt dit opwindende spel voor je plezier.


Het Spel van Verandering is een bordspel waarbij je met 3 medespelers en een spelleider symbolisch je eigen levensweg afloopt. Je speelt het voornamelijk om zelfinzicht te verwerven en te leren hoe je een wezenlijke bijdrage kunt leveren aan de wereld om je heen. Het is ook een orakelspel: je kunt het om aanwijzingen vragen met betrekking tot een vraag of probleem waar je mee zit.
Het spel wordt gespeeld op verschillende niveaus of fasen:  lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Grofweg gezegd  zijn dat de aspecten van het menselijk functioneren: je lijf (en het materiële), je gevoelens, je verstand en je bovenpersoonlijke bewustzijn.

Het Spel van Verandering is gericht op persoonlijke groei. Daarom is het alleen zinvol om er aan deel te nemen als je serieus gemotiveerd bent om naar je eigen gedragspatronen te kijken. Dat wil niet zeggen dat het spel niet óók heel leuk en luchtig kan zijn. Het geeft een positieve impuls aan je persoonlijke ontwikkeling, waardoor jij en je medespelers nieuwe energie opdoen.

Behalve het antwoord op de gestelde vraag verkrijg je een diepgaand inzicht in je eigen levensweg: Wat is eigenlijk intuïtie – ter onderscheiding van wishful thinking, of direct reageren door ervaring – en hoe ga ik daarmee om? Wat is vrije wil? Wat gebeurt er als het gebruik dat ik van mijn vrije wil maak niet in overeenstemming is met het welzijn van mezelf of anderen? Hoe zit dat op dit moment in mijn leven?

Het spel gaat in op de betekenis(loosheid) van competitie. De relatie tussen toeval, oorzaak en gevolg. Het spel biedt een gelegenheid om te oefenen en inzicht te krijgen in hoe en wat je eigenlijk te weeg brengt – positief en negatief – in de wereld om je heen.
 
Hoe speel je het?
In het spel werkt elke speler met een zelf gekozen persoonlijke vraag. Deze vraag kan betrekking hebben op heel verschillende onderwerpen (werk, relaties, familie, thema). Alles wat er tijdens het spel gebeurt heeft dus betrekking op de eigen focus. Bij de voorbereiding wordt aandacht besteed aan de formulering van de vraag en wordt ook een enveloppe, die het persoonlijk onbewuste voorstelt, gevuld met een aantal kaartjes. Deze kaartjes komen tijdens het spel uit de enveloppe.

Door het werpen van één dobbelsteen komt ieder speler op het levenspad, dat geplaveid is met verschillende gebeurtenissen. Mogelijkheden die zich kunnen voordoen zijn: krijgen van inzicht (door een tekst op een kaartje), oplopen tegen een belemmering (tekst op kaartje), het kunnen gebruiken van intuïtie of vrije wil, verlenen van een dienst of uitspreken van waardering, belanden in een depressie, wonder of transformatieproces (situaties met keuzemogelijkheden). ). Elk 'levensverhaal' krijgt zo een eigen vorm, afhankelijk ook van de stappen die de medespelers op hun weg zetten.

Bijzonderheden
In het spel komen ‘beschermengelen’ voor. Dit zijn geestelijke waarden, die staan voor steun en inspiratie. Er zijn 52 beschermengelkaartjes, die bijvoorbeeld het begrip vertrouwen, helderheid, humor, macht of efficiency representeren. Er is een groepsbeschermengel voor het hele spel en voor ieder een persoonlijke beschermengel, die meteen aan het begin wordt verkregen. Ook kunnen de beschermengelen tijdens het spelen op het levenspad van de spelers komen.
Er wordt gespeeld op verschillende niveaus, in volgorde: het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau. Er is daarmee expliciet aandacht voor de verschillende 'sferen' waarin een vraag kan spelen. Elk niveau wordt ruim geïnterpreteerd. Het fysieke gaat behalve over het lichaam ook over grenzen, natuur en milieu, veiligheid, wonen, werken, voedsel. Het spirituele niveau heeft onder andere betrekking op liefde en compassie, dienstbaarheid, synergie, vergeving en bezieling.

Kracht en waarde van het Spel

Het gaat om het vinden van een balans en intussen zicht te krijgen op je eigen kracht. Door te werken aan je eigen ontwikkeling en wat bevorderend zou kunnen werken, maar ook door de nadruk te leggen op wat er al is en welke kwaliteiten je al tot je beschikking hebt. Het gaat om meer dan alleen maar te zoeken naar verbeterpunten of een oplossing.

Je kijkt als spelers naar het onderwerp wat ieder op dit moment het meeste bezig houdt. Ieder krijgt de ruimte om te kijken naar het aandachtspunt dat op dát moment het meeste aandacht nodig heeft. Dit maakt dat het spel telkens anders is en ruimte biedt voor heel veel verschillende invalshoeken. Niemand hoeft zich te vervelen!

Er is gelegenheid tot onderlinge uitwisseling. Deze vindt plaats door de interactie tussen de spelers in verschillende spelsituaties, maar ook doordat er ruimte wordt geboden voor het geven van feedback aan elkaar. Dat betekent dat je van elkaar kunt leren.

Het spel kan leiden tot de toepassing van inzichten en het doorbreken van je eigen gedrag in de dagelijkse werkelijkheid. In het contact met je medespelers ervaar je direct wat wel en wat niet werkt. Dit maakt het spel soms zeer confronterend, maar zeker effectief.