Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?
Op 1 december stond met 45 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll. Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel hem dan hier.

De vraag was: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Maurice Knegtel:

Zoals elke levensvraag, is ook de vraag naar wat wezenlijk voor me is, een kwestie die ik niet met mijn verstand kan oplossen. Toch is mijn verstand de instantie die ik in de eerste plaats vertrouw. Ik vertrouw op het aannemelijk onderbouwde antwoord. Wanneer dit antwoord echter uitblijft, of als het als een bedacht concept wordt herkend, dan komt de vraag naar het vertrouwen, achter de vraag naar wat wezenlijk voor me is, te voorschijn. Waarop vertrouw ik, als ik op de grenzen van mijn redelijke vermogen stuit? Wat vertrouw ik, als mijn antwoord tekort schiet?
 
Kiezen voor dingen die echt belangrijk voor me zijn, is kiezen voor mezelf. Het is kiezen voor mijn unieke en hoogstpersoonlijke bestaan. In deze keuze sta ik alleen. Natuurlijk kan ik er met anderen over praten, maar het is een keuze die alleen ik kan maken. Kiezen voor dingen die echt belangrijk voor me zijn, is kiezen voor mijn ‘weg'. Maar wat is mijn weg? Het is een keuze voor en door het hart. Maar wat zegt mijn hart? Mijn hoofd kan genoeg antwoorden bedenken, maar deze blijven wat ze zijn: bedachte antwoorden. Ze zijn niet wat mijn hart me toont, noch zijn ze inzichten in mijn weg.
 
Zowel bij levensvragen als bij de vraag naar mijn weg, gaat het niet om antwoorden, maar om inzichten. Inzichten zijn geen concepten of ideeën. Een inzicht is wat ik zie. En wat ik zie is altijd onmiddellijk, ongrijpbaar en onmetelijk dichtbij. Een inzicht is niet te begrijpen in de zin van redelijk te verantwoorden en toch klopt het precies. Het is als een herkenning, zoals je de stem van je moeder herkent in het holst van de nacht. Een inzicht zie je als je het ziet, daarna is het weg. Toch werkt het door, het transformeert mijn houding en gedrag en het zet me aan tot handelen. Ineens weet ik wat ik te doen heb. Dit is onmiskenbaar duidelijk. En toch, vertrouw ik het?
 
Inzichten krijg ik niet, ze vallen me toe. Wat ik kan doen, is een houding van ontvankelijkheid ontwikkelen en eigenlijk kan ik ook dit niet doen, want dit gebeurt in een proces dat geheel buiten mezelf om werkt. Inzichten komen rechtstreeks voort uit de diepere lagen van mijn bestaan. Om deze te ontsluiten, zal ik mijn vraag aan mijn leven moeten toevertrouwen. We zijn gewend om vragen in ons hoofd te houden en ze daar te beantwoorden. Maar voor deze vraag werkt dat niet. Ze is een vraag naar mijn weg, mijn leven en ze zal vlees moeten worden, een levende vraag, een levensvraag. Ik zal de vraag aan mijn leven moeten teruggeven, door haar in mijn lichaam-en-geest te laten verzinken. Dit kan ik doen door de vraag telkens op mijn uitademing te stellen en daarmee, via mijn uitademing, de vraag tot diep in mijn onderbuik te laten zakken. Na verloop van tijd wordt de vraag een vraag met handen en voeten, letterlijk een levende vraag. Het is een ware kunst om me niet door opkomende antwoorden te laten verleiden, maar ze te laten voor wat ze zijn en te verwijlen bij mijn vraag. Telkens adem ik uit: wat is mijn weg? Of ik adem uit, wat zegt mijn hart? Telkens weer op mijn uitademing, tot diep in mijn onderbuik. En op een gegeven moment ademt mijn vraag en vraagt 'Wat is mijn weg? Naar Wat is mijn weg?'
 
Dit is een proces van ontvankelijkheid en vertrouwen. En als een inzicht de vraag toevalt die mijn leven is geworden, valt de keuze voor mezelf als een rijpe appel uit de boom. Ik weet wat ik te doen heb en kan hier niet meer omheen.