Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?
Op 15 september stond met 49 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll. Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel hem dan hier.

De vraag was: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Maurice Knegtel:

We zijn mensen en we falen voortdurend. We falen als ouders van onze kinderen en we falen als kinderen van onze ouders. We falen als echtgenoot of partner. We falen als werknemer of werkgever. We falen als mens in onze menselijkheid en we falen als student of als leraar op het geestelijke pad. We falen zeker niet altijd. Maar wel onophoudelijk.

We falen omdat we mens zijn. We falen niet alleen vanwege onze hooggespannen verwachtingen. We falen ook omdat we als mens met een aangeboren kortzichtigheid zijn behept: we kunnen niet om onze hoek heenkijken. We falen omdat we inhalig zijn, egocentrisch, rancuneus, jaloers, angstig, te weinig empathie hebben en blind zijn voor de consequenties van ons eigen handelen, denken en spreken.

Ons onophoudelijke falen is geen hindernis voor ons succes. We leven in een werkelijkheid waarin de uitersten elkaar niet uitsluiten. Falen en succes hinderen elkaar niet, ze zijn beide als mogelijkheid en realiteit in ons leven aanwezig. Toch hebben we eerder oog voor het een dan voor het ander. Ons falen zien we niet graag, want het is te vernederend voor ons ego. En toch, in het bevestigen en omarmen van ons falen, bekrachtigen en omarmen we onze al te menselijke menselijkheid. Daarbij worden we iets meer bescheiden en opener, en iets minder krampachtig.

Als ik mezelf niet vergeef in mijn falen, word ik hardvochtig naar mezelf en anderen toe. Ik houd het plaatje dat ik van mijn leven heb gemaakt boven mijn menselijkheid. Ik zet mezelf gevangen in mijn oordelen, verwachtingen en ideeën. In het vergeven van mezelf in mijn falen word mijn leven weer vlot getrokken. Het is niet erg. Ik ben wie ik ben, een mens, met een beperkt zicht en een geconditioneerd handelen. In de oprechte bevestiging van mijn menselijkheid vergeef ik mezelf en ben ik vrij. Vrij om te zijn wie ik ben. Vrij om mijn successen te vieren. Vrij om mijn falen te betreuren. En vrij om weer opnieuw te beginnen.

Een zenmeester zei eens: ‘Mijn leven gaat van mislukking naar mislukking naar mislukking.’ En dit is de uitspraak van een ontwaakte, een levende Boeddha! Kennelijk leidt het spirituele pad ook niet tot succes. In ieder geval niet tot het succes van het ego. Het leidt tot een bekrachtiging van wie we werkelijk zijn. Clowns. Vagebonden, zoals in de romans van Samuel Beckett. Zonder zelfverwijt en zonder wroeging.

Want als we werkelijk heel erg falen, zijn er twee manieren om met dit falen om te gaan. We lijden aan wroeging of we tonen berouw. Als we lijden aan wroeging, zien we wel dat we hebben gefaald, maar we kunnen ons dit falen niet toe-eigenen. We kunnen onze menselijkheid niet bekrachtigen. Wroeging vreet ons van binnenuit op als een gif. We gaan kapot aan zelfverwijt, schuldbesef en de machteloosheid om het tij te keren. Als we berouw tonen, praten we ons falen daarmee niet goed. Ik heb gefaald en de verantwoordelijkheid voor dit falen ligt bij mij. Het ligt in mijn kortzichtigheid, het niet aanvoelen van wat er speelde, het bevredigen van mijn eigen kortstondige verlangens. Dit weet ik, en daar sta ik voor, en dit doet pijn. Ik ben wie ik ben en ik toon oprecht berouw over mijn erbarmelijk tekortschieten. Dit zijn de tranen om de menselijkheid. Ze sluiten de bekrachtiging van wie ik ben niet uit. En ze sluiten de pijn om wie ik ben niet uit. Berouw kan een startpunt zijn voor een transformatie, dat ik leer van mijn fouten en mezelf tracht te conditioneren om anders te handelen. Berouw is in ieder geval een omarming van mijn leven zoals het is. Het is niet perfect, soms is het zelfs een verschrikkelijke puinbak, maar het is mijn leven en het is precies zo, zoals het is.

In de tranen van berouw toon ik vergeving van mezelf. In de tranen van berouw toon ik mijn gerealiseerde menselijkheid.