Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Maurice KnegtelOp 30 juni stond met 40 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll. Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel hem dan hier.

De vraag was: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Maurice Knegtel:

Gelijkmoedigheid wordt soms verward met zelfbehoud. Wanneer we een leven leiden gericht op zelfbehoud, zullen we er alles aan doen om de macht van het ik ongebroken te laten. Het ik zal koste wat het kost overleven. Controle speelt daarin een belangrijke rol. Controle zowel van mijn omgeving, als van mijn emoties, waarnemingen, intuïtie en gedachten. Wat het voortbestaan van het ik in gevaar brengt, wordt uitgesloten. Wat de vaste patronen van het ik ondermijnt, gaan we behoedzaam uit de weg. In een leven gericht op zelfbehoud is passie egocentrisch verlangen en erotiek is seksualiteit. Ze volgen de vertrouwde sporen van ons kennen en kunnen en dienen het bevestigen van het bestaan van het ik.

De gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze gaat voorbij aan het zelfbehoud. Ze is gericht op openheid, ontvankelijkheid en weerloosheid. Een evenwichtige geest is niet een geest die uitsluit. Als er iets wordt uitgesloten, dan slaat de balans door. Een evenwichtige geest is een geest die iets aangaat en niet verwerpt. Immers, wat zich in ons leven aandient, is daar al. Ik kan dan twee dingen doen: wat zich in mijn leven voordoet verwerpen en mezelf behouden of er werkelijk in aanwezig zijn en mezelf daarin verliezen. Als ik mezelf behoud en wat zich aandient uit de weg ga, slaat de balans door en is er frictie. Mijn leven stroomt niet meer. Het stokt. Als ik mezelf vergeet in aanwezigheid van wat zich voordoet, is er precies wat er is. Deze emotie, hoe heftig ze ook is. Deze waarneming, hoe pijnlijk ze ook is. Deze gedachte, hoe ondermijnend ze ook is voor het ik en zijn uitgekauwde verhalen. Er is precies wat er is en het verstoort niets, hindert niets, brengt niets in beroering; het is vol van leven en zichzelf vervullend. Het stroomt.

Bij sommigen bestaat het beeld dat boeddhisten eigenlijk al dood en begraven zijn nog voordat ze zijn overleden. Niets raakt ze. Ze hebben hun emoties volledig onder controle. Ze denken amper en als ze denken zijn het louter zachte gedachten. Ze worden niet bewogen door passie en vertonen een stalen onthechting op het gebied van de erotiek. Dit beeld is misschien het beeld dat een leven gericht op zelfbehoud zich als hoogste doel voor ogen stelt. Het heeft echter niets te maken met de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze.

De gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze betekent verteerd worden door passie als passie opkomt, niet een beetje, maar helemaal. Ze volgt de erotische beweging voorbij het zelfbehoud, waar niets meer is wat het lijkt te zijn en de minnaars, door de mateloosheid van wat werkt in hun lichamen, over de grenzen van hun eigen individualiteit heen geworpen, zichzelf verliezen in een duistere dynamiek. Er is precies wat er is. Onhoudbaar. Onkenbaar. Onzegbaar. Onvoorstelbaar. Ontegenzeggelijk zo.

Er is een belangrijke overeenkomst tussen passie, erotiek en de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze. Alle maken ze ons weerloos, ontvankelijk, open. Ze gaan voorbij ons zelfbehoud. Ze zijn niet zonder risico. Religie en erotiek hebben een problematische verhouding met elkaar, als de religieuze praktijk is gericht op zelfbehoud. Als dat het geval is, kunnen we passie en erotiek beter ver van ons afwerpen. Dat zelfde geldt trouwens voor humor en ironie. Maar als het ons gaat om een verbinden met het andere dan ik, dan zou erotiek wel eens een uitstekende geestelijke praktijk kunnen zijn. Een praktijk die het ik toont, wat het liever niet onder ogen wil komen.