Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Op 25 mei stond met 45 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll. Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel hem dan hier.

De vraag was: Is het geloven in reïncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Kaye Miner:

Je hoeft niet per se ergens in te geloven om boeddhistische methoden te beoefenen. De leringen van Boeddha bevatten duidelijke technieken om effectief met situaties in het dagelijks leven om te gaan. De instructies over hoe je omgaat met woede en gehechtheid bijvoorbeeld kun je uitproberen, en ze blijken te werken.

Boeddha was een diepzinnige filosoof en psycholoog. Zijn instructies stellen ons in staat om ons leven te verbeteren. Je hoeft jezelf niet als een boeddhist te zien om deze technieken toe te passen.  Werkelijk spirituele beoefening gaat uit boven de beperkende hokjes van “ismen”.

De kernboodschap van Boeddha is eenvoudig en kan in ons dagelijks leven beoefend worden: we zouden anderen zoveel mogelijk moeten helpen en als dat niet mogelijk is, zouden we tenminste moeten vermijden om hen schade te berokkenen. Dit is mededogen en wijsheid. Dit is gezond verstand.

Iedereen wil geluk en plezier ervaren en veel mensen in onze wereld zijn alleen gericht op wat in feite kortstondig plezier is. Hun doel gaat niet verder dan de activiteit die hen in het huidige leven gelukkig maakt. Hun motivatie is beperkt en zonder spiritueel doel. Ze zijn alleen geïnteresseerd in het volgen van het vluchtige plezier, zolang ze dat kunnen. Voor hen is dit leven alles wat er bestaat. Wat er gebeurt aan het einde van dit leven en na de dood, of ideeën zoals wedergeboorte en oorzaak en gevolg zijn voor hen niet van belang.

Dat is een keuze. Ieder mens maakt keuzes over zijn toekomst, gebaseerd op behoeftes, kennis, en interesses.

Maar er zijn wel verschillende niveaus van beoefening en ontwikkeling in het boeddhisme die afhankelijk zijn van de doelstelling, capaciteiten en motivatie van de beoefenaar. Er is een geleidelijk proces van begrip wanneer we meer inzicht en ervaring krijgen. In het begin zijn er dingen die we moeilijk vinden om te geloven of te begrijpen. We zijn zo gewend om slechts in dingen te geloven die we rechtstreeks met onze zintuigen kunnen ervaren. “Eerst zien, dan geloven”. Maar er zijn ook andere zaken die we kunnen leren kennen door logica toe te passen of omdat we vertrouwen op de ervaring van iemand anders. Zeker wanneer het gaat over reïncarnatie. We kunnen niet zien hoe de bewustzijnstroom van iemand het ene lichaam verlaat en het andere binnengaat. We kunnen zelfs onze eigen geboorte niet herinneren.

De gevolgen van een bepaalde activiteit kunnen we niet zien. Deze zaken moeten we onderzoeken door middel van logica en door te luisteren naar de ervaring van betrouwbare mensen. Dan kunnen we een conclusie trekken omtrent het al dan niet bestaan van zaken zoals wedergeboorte of karma.

Dus wat is het nut, het voordeel om reïncarnatie te onderzoeken en er op zijn minst voor open te staan? Ten eerste geeft het een breder perspectief op ons huidige leven. Vaak vragen we ons af: waarom gebeurt dit of dat? Ouders vragen zich af waarom hun kinderen al op een jonge leeftijd een duidelijk karakter hebben. Waarom is de ene rustig en tevreden terwijl de ander zo rusteloos is? Waarom zijn sommige van onze persoonlijke tendensen zo sterk? Ongetwijfeld spelen erfelijke factoren en de omgeving hier een rol. Maar volgens het boeddhisme zijn er nog ander factoren die een rol spelen, want het lijkt er niet op dat we dit leven beginnen als een onbeschreven blad.

Verder krijgt dit leven een andere betekenis wanneer we het zien als een leven dat vol mogelijkheden zit. Niet iedereen heeft zo’n fortuinlijke wedergeboorte, die moeilijk te vinden is en die je zo makkelijk kunt verliezen. Wij zijn nu in staat om werkelijk nuttig voor onszelf en anderen te zijn. We kunnen zelfs werken aan een goede toekomstige wedergeboorte. Door ethisch te leven, gericht op de bevrijding van alle onbevredigende ervaringen binnen dit cyclische bestaan. We kunnen ons ook richten op het bereiken van de verlichting, voor het welzijn van alle voelende wezens. Een begrip van reïncarnatie bevordert de weg naar blijvend geluk. Dat is de boodschap van Boeddha.