Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Kaye MinerOp 10 juni stond met 45 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats. Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel hem dan hier.

De vraag was:
Ik verlang naar wezenlijke verbinding.Zodra het persoonlijker wordt, schiet ik in de angst. Is het juist het verlangen dat me in de weg staat?

Het antwoord van cybernon van deze maand, Kaye Miner:

De meest wezenlijke verbinding die je met anderen kunt hebben, bereik je door je bewust te worden van wat jullie gemeenschappelijk hebben en daaruit inspiratie te putten om jullie band te versterken en te verdiepen.

Daarvoor is nodig dat we eerlijk en helder de feiten onder ogen zien waar de historische Boeddha Shakyamuni op uitkwam en die hij zo raak heeft omschreven in zijn eerste onderricht: ´de vier edele waarheden´, oftewel de vier basisfeiten omtrent ons bestaan. De Boeddha zag in dat alle levende wezens, niet alleen wij mensen maar ook het kleinste insect, ernaar verlangen om gelukkig te zijn en niet te hoeven lijden. Helaas zijn slechts weinigen van ons in staat om de juiste voorwaarden voor deze toestand te begrijpen en vervolgens te scheppen.

Waarom? Omdat niet iedereen beseft dat liefdevolle vriendelijkheid en mededogen ons bevrijden van onze fixatie op onszelf, die ten grondslag ligt aan problemen zoals angst en onverschilligheid jegens vreemden, woede jegens vijanden, en behoefte en gehechtheid aan mensen die ons na staan.
Vanwege onze zelfobsessie hechten we buitensporig veel belang aan alles wat ons persoontje betreft, en vinden we dat alle goede dingen des levens allereerst onze kant op moeten komen. Vanuit deze zelfobsessie houden we vast aan een “ik” en doen we alsof dit “ik” een eigen, onafhankelijk, op zichzelf staand bestaan heeft, in plaats van in te zien dat het hier een relatief fenomeen betreft en dat alles alleen maar in wederzijdse afhankelijkheid van elkaar bestaat. Zo creëren we allerlei karma voor onszelf waarmee we in samsara rondcirkelen en alle mogelijke soorten problemen en lijden ervaren.

En die zelfobsessie, dat steeds maar nadenken over wat dat “ik” allemaal wil en niet wil, lijkt toch ook zo vanzelfsprekend? Pas als we in het Boeddhisme kennismaken met een nieuwe, filosofische kijk op het “ik”, beginnen we te begrijpen hoe onzinnig het is om aan het idee van zo´n niet werkelijk bestaand “ik” te blijven vasthouden. Deze subtiele vorm van onwetendheid valt misschien niet zo op en trekt niet zo de aandacht, maar vormt niettemin de wortel van al onze problemen.
Zolang we denken dat wij het centrum van het universum zijn en dat alles om ons draait, zullen onze relaties met anderen gekenmerkt worden door afstand en oppervlakkigheid.
Maar dat hoeft niet zo te zijn.

De manier waarop we naar onszelf en anderen kijken, kunnen we transformeren door gelijkmoedigheid, liefde, mededogen en vreugde te ontwikkelen. Een van de beste methoden daarvoor is het contempleren van ´de vier onmetelijke gedachten´ of ´de vier onmetelijke zienswijzen´. Ze worden onmetelijk genoemd omdat ze gericht worden tot alle levende wezens, zonder uitzondering, zonder onderscheid. Ze luiden als volgt:

  • Wat zou het heerlijk zijn als alle wezens konden leven vanuit gelijkmoedigheid, vrij van haat en gehechtheid.
  • Wat zou het heerlijk zijn als alle levende wezens gelukkig waren en de oorzaken van geluk kenden.
  • Wat zou het heerlijk zijn als alle levende wezens vrij waren van lijden en van de oorzaken daarvan.
  • Wat zou het heerlijk zijn als geen enkel levend wezens ooit afgesneden zou zijn van het voorrecht van een hogere wedergeboorte en bevrijding.

Voor de meeste mensen is dit nog redelijk te doen: anderen op een veilige afstand het beste toewensen. Dat doe je stilletjes tijdens je meditatie, niemand weet waar je mee bezig bent, niemand confronteert je ergens mee. Gewoon fijne gedachten denken.

Dit zijn echter niet alleen maar wat intellectuele concepten of leuke ideeën om mee te stoeien. Het zijn technieken om een specifieke kwaliteit van gewaarzijn te helpen ontwikkelen. We ontwikkelen dit gewaarzijn naarmate we oog krijgen voor wat we met anderen gemeen hebben (de wens om gelukkig te zijn en niet te hoeven lijden) en naarmate we inzien hoe belangrijk anderen zijn voor ons eigen geluk. Dan gaan we ook onze verantwoordelijkheid voelen om ons eigen ego te overwinnen, dat ons in de weg staat om dit gewaarzijn te realiseren. En dat vergt inspanning en moeite.

Een vriendelijk, liefdevol, oprecht hart hecht meer waarde aan mensen en andere levende wezens dan aan materiële zaken, en helpt ons om meer aandacht te schenken aan de mensen in ons leven. Vanuit een houding van wijsheid, oprechtheid en mededogen nemen we de tijd voor ze, luisteren we naar ze als ze willen praten, en maken we ze deelgenoot van onze eigen gedachten en gevoelens. Op die manier winnen onze relaties aan vertrouwelijkheid en diepgang.