Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Maurice KnegtelOp 18 maart stond met 45 procent van de stemmen de onderstaande vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll. Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel hem dan hier.

De vraag was:
Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Het antwoord
De cybermonnik van deze maand, Maurice Knegtel, geeft antwoord:


Stop! Houd op. Wacht. Wees aanwezig. Om aanwezig te zijn hoef je niets te doen. Je bent aanwezig. Doe niets. Denk niet dat als jij niets doet, er niets wordt gedaan. Iets gaat zijn gang. Je wordt bewogen, op en neer en van de ene naar de andere kant. Je bent verandering, onophoudelijk. En als er niets is dat je uit de weg wilt gaan, is alles schitterende manifestatie van jouw allesomvattende aanwezigheid.

Een van de bijzondere kenmerken van boeddhistische meditatie is dat ik niets doe. Nu ja, het enige wat ik doe, is een bepaalde lichaamshouding aannemen en me voornemen, bijvoorbeeld, om mijn ademhaling te tellen of te volgen. Het zitten met een rechte rug, kost me in het begin inspanning. Ik doe iets. Maar daarna, laat ik los in de inspanning en gaat iets zijn eigen gang. Het beweegt me, zonder dat ik iets doe, van een afdwalen in gedachten, naar een uit gedachten ontwaken en weer aanwezig zijn, mijn ademhaling tellen of volgen en weer afdwalen in gedachten, uit gedachten ontwaken en aanwezig zijn. Enzovoort. Eindeloos. Het afdwalen in gedachten doe ik niet zelf, het is een natuurlijke beweging van mijn geest. Het ontwaken uit gedachten doe ik niet zelf, het is een natuurlijk functie van mijn geest. Het aanwezig zijn doe ik niet zelf, ik ben aanwezig.

En het wonderlijke is dat, ofschoon ik niets doe, alles in beweging is en er iets, geheel buiten mezelf om, wordt getransformeerd. ‘Verborgen bloei’ noemt Han de Wit het. Je ziet het niet, maar het bloeit wel. Langzaam maar zeker ontstaat er in deze eindeloze beweging van de geest een onderscheidende helderheid; een helderheid die het onderscheid ziet tussen wat is en wat ik daar in mijn hoofd van maak. Een helderheid die ziet wat is: een gedachte als een gedachte, een oordeel als een oordeel, een verwachting als een verwachting, een emotie als een emotie en wat je hoort of ziet, als wat je hoort of ziet. En er groeit nog iets anders, buiten mezelf om en op ondoorgrondelijke wijze: vertrouwen. Vertrouwen in de werking van de geest. Dat het ok is om af te dwalen. Dat het ok is om bevangen te zijn. Dat het ok is om vast te zitten in bepaald patronen of standpunten. En dat het ok is om uit dat alles weer te ontwaken en aanwezig te zijn.

Als ik niets doe en de geest zijn natuurlijke functie en beweging vervult, vindt er geheel buiten mezelf om een transformatie plaats. Ik richt me in mijn geestelijke beoefening niet meer op mijn oordelen over en verwachtingen van de werking van de geest. Bijvoorbeeld, ik moet meer ontwaakt zijn, of rustiger, of ik moet meer compassie hebben. Ik moet minder kwaad zijn, of minder gehecht, of minder egocentrisch. Ik laat mijn oordelen en verwachtingen voor wat ze zijn. Ik laat de geest stromen waarheen hij gaat en bekommer me niet om verandering, groei of transformatie. Dat zit wel goed. Iets gaat zijn gang.

En wat het lijden in de wereld betreft, dat ben ik. Er is niets dat ik kan uitsluiten van mijn aanwezigheid. Ik ziet het, ik hoor het, ik voel het, ik ben het. Als ik deze oorspronkelijke openheid en weerloosheid behoud, en ook dit is een zaak van groeiend vertrouwen, dan is dat wat ik de wereld teruggeef. Een hart, vervuld van het leven en het lijden van alle levende wezens, tot overlopen aan toe...
En het hart loopt over in een daad, waarvan ik niet weet welke deze is. Dat weet alleen het hart. Ook hierin word ik bewogen. Ik doe niets. Op en neer en van de ene naar de andere kant.