Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Kaye MinerOp 16 februari stond met 41 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats.

De vraag was:
Hebben we ons karma en daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan ons zelf te danken?

Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel deze hier.

Het antwoord van de cybernon van deze maand, Kaye Miner:

Het woord 'karma' komt uit het Sanskriet en betekent actie. Het wordt ook wel omschreven als de relatie tussen oorzaak en gevolg.

In het boeddhisme wordt het principe van oorzakelijkheid gezien als een natuurlijk verband waarmee je rekening moet houden in de confrontatie met de realiteit.
De definitie van karma in het boeddhisme gaat verder dan de conventionele, wetenschappelijke interpretatie van oorzakelijkheid. Het boeddhisme benadert oorzaak en gevolg vanuit het perspectief van levende wezens, wezens met een bewustzijn op een subtiel mentaal niveau dat zich over meerdere levens uitstrekt.
We functioneren dagelijks binnen het verband van oorzakelijkheid. Als we bepaalde gebeurtenissen willen voorkomen, proberen we ervoor te zorgen dat de oorzaken die normaal gesproken tot zulke gebeurtenissen leiden, niet zullen optreden. Bijvoorbeeld: We willen niet nat worden in de regen, daarom gaan we niet in de regen naar buiten of we nemen een paraplu mee.

En als je een bepaalde gebeurtenis of ervaring juist wél wilt, dan zul je er logischerwijze naar streven om de oorzaken en juiste voorwaarden daarvoor te scheppen. Bijvoorbeeld: Als je wilt eten, koop je voedsel en eet het op.
Dat geldt net zo goed voor geestelijke gemoedstoestanden en ervaringen.
Inzicht in dit oorzakelijke principe is heel belangrijk om ons leven te begrijpen en er zin aan te geven.

Dus denk alsjeblieft niet dat karma om straf en beloning draait. Het is een natuurlijk verband tussen oorzaak en gevolg.

Als er uit een zaadje een bloem groeit, is dat geen straf of beloning, het is gewoon een gevolg. Je kunt daar wel het etiket 'beloning' op plakken, maar dat geeft de realiteit van de situatie niet weer. Dan voeg je een extra laagje toe aan een aantal factoren die gewoon bij elkaar zijn gekomen.

Op dezelfde manier leiden handelingen tot toekomstige ervaringen. Die ervaringen zijn dan het resultaat van die handelingen, geen beloning of straf.

De boeddhistische psychologische inzichten rond karma zijn ongelofelijk subtiel en complex, en alleen een verlichte geest kan ze echt volledig doorgronden en op hun juiste waarde schatten. Het is goed om te beseffen dat karma zowel de instelling of motivatie van de geest omvat, alsook de handeling die uit die motivatie voortkomt, de indruk die dit op de geest nalaat en de daaruit voortvloeiende ervaring. Het is die specifieke indruk op de geest die de handeling met zijn uiteindelijke gevolg verbindt.
We moeten ook helder voor ogen houden wat we eigenlijk met 'ik' bedoelen. Vanuit boeddhistisch perspectief bestaat er geen op zichzelf staand, intrinsiek, aanwijsbaar,  onafhankelijk ik. Als je naar zo'n ik gaat zoeken, blijkt dat nergens te vinden te zijn, en dus wordt dit hele concept door boeddhisten beschouwd als een misvatting. Het 'zelf' of het 'ik' bestaat slechts als conventie, afhankelijk van een aantal factoren, voornamelijk het lichaam en de geest. We hebben het hier niet over zomaar iets!
De geest of het denken functioneert van moment tot moment als een voortdurend veranderende stroom van bewustzijn. Als een levend wezen sterft, valt het lichaam uiteen, maar de geest blijft werkzaam, ook al functioneert hij dan op een subtieler niveau dan waar de meesten van ons zich bewust van zijn. Op het moment van wedergeboorte maakt de continuïteit van die stroom van bewustzijn contact met een nieuw lichaam, waardoor er een nieuw 'ik' ontstaat.

Die continuïteit van bewustzijn draagt de sporen of indrukken van vroegere handelingen met zich mee, die tot een bepaalde ervaring uitkristalliseren wanneer de juiste omstandigheden zich voordoen. Maar filosofisch gezien is het eigenlijk niet meer dezelfde 'persoon' die deze ervaring dan ondergaat.

Dit betreft een creatieproces van onderlinge wisselwerking, waarbij alle geconditioneerde zaken en gebeurtenissen in het universum slechts tot stand komen als gevolg van de interactie tussen diverse oorzaken en omstandigheden.
Geluk en lijden, en de wezens die geluk en lijden ervaren, ontstaan niet zomaar.
Dit is een belangrijke uitspraak, want dat sluit tevens uit dat er dingen kunnen gebeuren door ingrijpen van een opperwezen of schepper. Dat is waarschijnlijk een van de voornaamste verschillen tussen het boeddhisme en andere religies.

Dus ja, in zekere zin vallen onze ervaringen onder onze eigen verantwoordelijkheid, omdat ze het gevolg zijn van oorzaken die gecreëerd zijn door ons conventionele 'zelf'.  We creëren de oorzaken van onwenselijke ervaringen door middel van mentale neigingen zoals gehechtheid en boosheid, maar vooral door onwetendheid omtrent de ware aard van het 'ik'. Het inperken en elimineren van deze storende neigingen, door het ontwikkelen van wijsheid, liefde en mededogen, is de weg om de oorzaken van lijden weg te nemen.