Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons reïncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in reïncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeën over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddha’s. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons reïncarneert er dan eigenlijk?

Op donderdag 29 oktober stond deze vraag met 76 procent van de stemmen overtuigend op de eerste plaats:

Als wij geen zelf hebben, wat van ons reïncarneert er dan eigenlijk?

Zelf een levensvraag voor de cybermonnik? Stel 'm dan hier.

Het antwoord van cybermonnik Maurice Knegtel:


Deze vraag is een vaak gestelde vraag in het Indiase boeddhisme, ten tijde van de historische Boeddha en daarna. Fijn dat ze nu ook ter sprake komt.
 
'Alles is karma' wordt in de Boeddha Dharma gezegd. Maar wat is karma concreet? Karma is de invloed van mijn handelen, denken en spreken en die van anderen. Elke handeling die ik verricht, hoe alledaags ze ook is, elk woord dat ik zeg, hoe betekenisloos het ook is, elke gedachte die door mijn hoofd gaat, hoe banaal ze ook is, doet vroeg of laat zijn invloed gelden. Dat kan in het volgende moment zijn, de volgende week of over een aantal jaren, en die invloed ervarend, handel ik opnieuw en bepaal daarmee mijn handelen, denken en spreken in de toekomst. Als je dit proces concreet in je leven wilt zien werken, richt je dan op de gedachte, emotie of stemming waarmee je 's ochtends wakker wordt en onderzoek voor jezelf hoe deze een spoor door je dag trekt.
 
Als ik ‘s ochtends wakker word en het zonlicht sijpelt langs mijn gordijnen mijn kamer binnen en glijdt zachtjes over mijn oogleden en ik denk: ‘Wat een prachtige dag!’ en ‘Wat is het toch heerlijk om te leven!’, dan zal deze eerste gedachte en de stemming die haar opriep zijn invloed hebben. Mocht ik daarna naar mijn badkamer gaan, in de spiegel kijken en uitroepen: ‘Wat ben ik toch mooi!’, dan zal deze uitspraak zijn uitwerking niet missen. Ik zal gaan glimlachen of stralen, ik zal me nog beter gaan voelen en me nog mooier voordoen dan ik denk dat ik ben en ik zal met een nog frisser gemoed aan de dag beginnen. De eerste de beste die ik op straat tegenkom zal ik vitaal, zelfverzekerd en met een warme glimlach tegemoet treden. Al wordt mijn generositeit nauwelijks beantwoord, het maakt mij niet uit. Ik loop over van gezondheid en kracht en laat een ieder vrijelijk in mijn rijkdom delen.
 
Maar word ik ‘s ochtends wakker en het zonlicht valt koud langs mijn gordijnen, drijft mij het bed uit en ik denk: ‘Weer een dag, hoe kom ik hem door?’, dan zal ook deze gedachte en de stemming die zij articuleert zijn invloed hebben. Ik sleep mezelf naar de badkamer, kijk met een half oog in de spiegel, weet me geconfronteerd met dezelfde afgeleefde harses als de dagen daarvoor en mompel: ‘Wat een rotkop!’ Ik zal mijn hoofd laten hangen en zuchten en voelen hoe met deze zucht het laatste restje levenslust uit me wegstroomt. Ik zal genoeg redenen bedenken om de eerste uren van de dag niet naar  buiten te hoeven en eenmaal buiten zal ik trachten elk contact met mijn medemens tot een minimum te beperken. Daar zal ik niet veel moeite voor hoeven te doen: ze zien me toch niet staan.
 
Hier werkt een dynamische interactie van krachten, energieën. Een complex spel van activiteit, de invloed van activiteit en mijn reactie daarop, een spel zonder begin en zonder einde. Ik voeg me in de sporen die reeds zijn getrokken en zet met alles wat ik doe, denk of zeg nieuwe sporen uit, of ik volg de oude. Als dezelfde sporen vaker en vaker worden gevolgd, ontstaan er diep ingesleten patronen, in het Sanskriet samskara genoemd. Samskara is een belangrijk begrip in het Indiase boeddhisme, het duidt de nerven van mijn individuele bestaan aan. Nirvana, ‘bevrijding’ wordt soms gedefinieerd als sarva samskara samatha, ‘het tot rust brengen van alle diep ingesleten patronen die mijn leven vormen.’
 
Karma en samskara vormen het weefsel waaruit datgene dat ik 'mijn leven' noem is geweven. Als ik hierin zou gaan zoeken naar een duurzame en substantiële kern, naar een solide ik of een zelf, dan vind ik dit ik of zelf niet. Ik vind alleen handelen, denken en spreken en de invloed van handelen, denken en spreken. En de diep ingesleten patronen die me in staat stellen mezelf te herkennen als deze volstrekt unieke individu. Wat ik het zelf noem is feitelijk een onophoudelijk veranderend weefsel van invloeden van activiteiten en activiteiten, dat geen actor nodig heeft om zichzelf te continueren.
 
Bij wie dit proces concreet in zijn leven ziet werken rijst vanzelfsprekend de vraag waar het karma, dus alle invloed van handelen, denken en spreken, blijft als de persoon overlijdt. En waar komt de invloed van activiteit vandaan waarmee een persoon in de wereld wordt geboren? Een van de antwoorden op deze vragen en een antwoord dat door niet alle, maar wel een groot aantal van de boeddhistische tradities wordt aangenomen, is reïncarnatie. De invloed van handelen, denken en spreken van een individueel leven ‘condenseert’ enige tijd na het overlijden in een nieuwe articulatie van die invloed van activiteit. Dit gebeurt in een dynamiek van invloeden van activiteiten en activiteiten die geen zelf nodig heeft om zichzelf te continueren.
 
Kortom, wat incarneert is ons leven precies zoals het is: dit concrete, onophoudelijk veranderende en unieke weefsel van handelen, denken en spreken en de invloeden van dit handelen, denken en spreken. In een woord: karma.