Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons reïncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in reïncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeën over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddha’s. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Maurice KnegtelOp donderdag 10 september stond de volgende vraag bovenaan in de stemming, met veertig procent van de stemmen.

Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Zelf een levensvraag voor de cybermonnik? Stel 'm dan hier.

Het antwoord van cybermonnik Maurice Knegtel:

Jaloezie is de enige emotie die alle drie de klesa’s in zich bevat. De drie klesa’s, of de drie vergiften, liggen aan de basis van alle verduisteringen van de geest. Ze veroorzaken bewustzijnsvernauwing, hetgeen leidt tot niet heilzame handelingen.

In een woord, de drie klesa’s zijn de oorzaak van het lijden van de individu en van het lijden van degene die met de individu in contact komt. De drie vergiften zijn: hebzucht (Sanskriet: raga), haat (dvesha) en onwetendheid (avidya). Elk van deze drie vergiften laat ons denken, handelen en spreken in bevangenheid en versterkt de illusie van een solide, op zichzelf bestaand zelf. Ze zijn het slot op het ons benauwende egocentrisme.
 
Veel van onze emoties worden getekend door een van de drie klesa’s. Sommige emoties zelfs door twee. Maar alleen jaloezie wordt geketend door alle drie vergiften. In jaloezie vinden we hebzucht in de zin dat ik hetgene waar ik me op richt als mijn bezit ervaar en dat ik dit bezit koste wat het kost tracht te behouden of vergroten. In jaloezie komen we haat tegen naar alles en iedereen die mijn bezit in gevaar brengt. En in jaloezie vinden we onwetendheid, zowel de illusie van een hard en op zichzelf staand zelf, als de illusie van een hard en eigenstandig ander of object wordt versterkt en gecontinueerd. Omdat zowel hebzucht, als haat, en onwetendheid zich in jaloezie laten gelden, is jaloezie een uitermate destructieve emotie, zowel voor de individu, als voor de omgeving waar de individu zich op richt.
 
Iedereen die jaloezie in zijn leven heeft toegelaten, weet hoe beklemmend en ziekmakend dat kan zijn. Sommige mensen laten jaloezie moeilijk of niet toe, maar ze handelen er evengoed naar. De onbewuste emotie is minstens zo beknellend en destructief. Bewust of onbewust, als jaloezie zich voordoet, opgetreden op grond van verschillende condities, heeft de emotie ons volledig in haar greep en werkt ze ontwrichtend. Jaloezie is het gif der vergiften.
 
Het boeddhisme kent oefeningen om met de ons beperkende emoties te werken, zodat ze in de loop van de tijd minder dwingend worden, ons meer ruimte laten en zich zelfs als ‘verlichte emoties’ manifesteren. ‘Verlichte emoties’ zijn volstrekt natuurlijke uitdrukkingen van onze van oorsprong wakkere en onbeperkte aanwezigheid. Ze zijn de intelligente, vrije en adequate werkzaamheid van ons afgestemd zijn op de situatie zoals ze is. Ze dienen ons, in plaats van dat wij in dienst staan van een totaal losgeslagen en op zichzelf opererende emotie.

Ons leven kan door angst of woede worden bepaald, of angst en woede kunnen ons in een specifieke situatie als een intelligente kwaliteit en toepasselijke energie van dienst zijn. De angst of woede laat in dat geval geen spoor na. De emotie functioneert als een bliksemflits, die ons een helder zicht biedt op wat zich aandient en ons precies de juiste energie geeft om adequaat te kunnen handelen.
 
In boeddhistische tradities wordt ons echter afgeraden om met een zo onbedwingbare en vernietigende emotie als jaloezie te gaan oefenen. We kunnen beter eerst een basis leggen en beginnen met een emotie als angst, lust of woede. Daar hebben we onze handen al vol aan!

Een manier van werken met zo’n emotie is om de emotie in een gecontroleerde setting zoals zit meditatie, volledig te laten opkomen en vervolgens de emotie van kruin tot voetzool en tot in elke porie van ons lichaam te doorleven. Belangrijk daarbij, is dat we lichamelijk zijn geaard, dat we in ons lijf zijn en echt met ons lichaam zitten. En dat we de emotie niet beoordelen of kwalificeren.

Beetje bij beetje laten we de emotie dan in haar volle kracht en helderheid toe, totdat we volkomen intiem zijn met deze specifieke energie en ermee samenvallen. Pas dan ervaren we de openheid, intelligentie en adequate energie die de emotie feitelijk is. Door dit proces telkens weer te herhalen, en dat is de oefening, en meer vertrouwd te raken met de emotie als een intelligente energie, kan de emotie worden getransformeerd van een beklemmende en bedwelmende kracht tot een open en intelligente kwaliteit. Deze transformatie is ook mogelijk voor jaloezie. Maar we kunnen beter met een minder heftige emotie beginnen.