Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons reïncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in reïncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeën over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddha’s. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Forum: het zilvervisjesdilemma 

Samen weet je meer alleen, dat gaat ook op voor de Cybermonnik. In de ‘Cybermonnik nieuwe stijl’ boren we daarom ook het inzicht en de wijsheid van jou, de lezer aan. Maurice Kengtel doet steeds een korte voorzet, vervolgens krijg jij het podium. Wat zou jij doen in onderstaande situatie? 

Ik heb hier thuis veel last van zilvervisjes, het dreigt af en toe een plaag te worden
. Als kind stond ik nog niet op een mier. Als mijn moeder vliegen doodsloeg vond ik het vreselijk. Ik neem ook de richtlijnen van het boeddhisme serieus en heb me er sinds lang in verdiept. Ik heb de zilvervisjes dus enige tijd laten lopen, maar toen het er erg veel dreigden te worden heb ik uiteindelijk besloten om ze toch te bestrijden. Dat houdt doden in, al is het de eerste richtlijn in het boeddhisme dat je geen levende wezens mag kwetsen of doden.


Na dus de nodige gewetensnood en overwegingen ben ik daartoe overgegaan. Ook vanuit wat ik las in een boek van de Dalai Lama: als je 10 mensen kunt redden door er 1 te doden moet je dat doen. Het blijft echter een vraag van me hoe hiermee om te gaan vanuit het boeddhistisch gedachtegoed.

Zilvervisjes kan ik niet vangen en buiten zetten. Ze gaan dan trouwens ook dood geloof ik, als dat al zou kunnen. Als ik ze zich ongehinderd laat voortplanten wordt het een plaag en moet ik er nog veel meer dood maken of laten maken. Ook als ik de plaag laat voortduren en de omgeving er last van gaat krijgen wordt er alsnog ingegrepen en zal dat tot de dood leiden van nog meer levende wezens in de vorm van zilvervisjes. Ik heb dus besloten de populatie onder controle te houden door de boel zo schoon en droog mogelijk te houden en zilvervisjes te doden als ik ze zie. Dat is wel duidelijk tegen mijn aard in vanaf kinds af aan en ook tegen de boeddhistische leer in. Kunt u hierin een richtlijn geven vanuit de boeddhistische leer?

Het antwoord van cybermonnik Maurice Knegtel  

In het boeddhisme zijn leefregels oefeningen. Ze zijn voornemens, intenties, richtlijnen voor ons handelen, maar ze zijn geen doelen die moeten worden gerealiseerd. Het beoefenen van leefregels brengt een zelfonderzoek op gang, waarin ik me zaken omtrent mezelf bewust kan worden. Het volgen van voornemens draait, zoals zoveel boeddhistische oefeningen, om ontwaken, wakker worden voor bepaalde aspecten van mijn leven die ik niet onder ogen wil komen. Een van deze aspecten is het onverteerbare feit, dat het leiden van mijn leven betekent dat ander leven lijdt en zelfs sterft. Door de richtlijn 'niet doden, maar alle leven bekrachtigen', of ahimsa, 'niet kwetsen', serieus in praktijk te brengen, word ik me er pijnlijk van bewust, dat ik steeds weer dood en telkens weer kwets.
 
Ik dood niet alleen in de letterlijke zin, de mieren onder mijn schoenen, de motten in mijn kast, de luizen in mijn haar, de teken op mijn huid, de vliegen op mijn voorruit, maar ook in de figuurlijke zin. Ik dood kwaliteiten van mezelf en van anderen door ze te ontkennen: 'Ik ben nooit boos!' Ik dood mijn eigen tijd en die van anderen, en daarmee mijn en die ander zijn leven. Ik dood de Boeddha in mezelf, het wakende principe, door steeds maar weer in slaap te vallen, of mezelf te verdoven, te verstrooien of te verliezen in werk, of een ideaal.
 
Wat betekent dit onophoudelijk falen in het volgen van mijn voornemen om niet te doden of niet te kwetsen? Betekent dit dat ik mijn voornemen maar voor gezien moet houden en erop los kan leven? Wat maakt het immers allemaal uit? Integendeel! Juist door het falen in het volgen van mijn voornemen word ik me meer en meer bewust van mezelf. Ik zie steeds helderder hoe onverbeterlijk menselijk ik ben en wat ik doe in mijn handelen. Dit leidt tot mededogen, in de eerste plaats voor mezelf en vervolgens voor elk wezen waarmee ik heb te maken. Mijn hart opent en loopt over en ik besef me des te meer, hoezeer ik een richtlijn zoals niet doden of niet kwetsen nodig heb, om mijn weerbarstige vlees te leiden.
 
En nu is het de beurt aan jou, gewaardeerde lezer, wat zou jij met het dilemma van de zilvervisjes doen?