Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons reïncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in reïncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeën over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddha’s. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Forum: De schoonmoeder

Maurice KnegtelSamen weet je meer alleen, dat gaat ook op voor de Cybermonnik. In de ‘Cybermonnik nieuwe stijl’ boren we daarom ook het inzicht en de wijsheid van jou, de lezer aan. Maurice Kengtel doet steeds een korte voorzet, vervolgens krijg jij, gewaardeerde lezer het podium. Wat zou jij doen in onderstaande situatie?

 
Vanaf het begin van mijn relatie met mijn man, heb ik een slecht contact met zijn moeder. Ze heeft mij bij de eerste ontmoeting meerdere keren beledigd en het klikt gewoon niet, we ergeren ons aan elkaar.
Nu hebben mijn man en ik een dochter van bijna twee jaar, en oma is nog maar drie keer langs geweest, mede door het slechte contact met mij. Ik sta open voor contact met haar kleindochter, maar heb besloten schoonmoeder niet meer te willen zien. Hoewel dit denk ik onmogelijk is en ook niet de juiste oplossing, vraag ik mij af hoe met haar om te gaan.
Ik weet niet hoe door deze ergernissen en irritaties heen normaal contact te hebben met zijn moeder. Zij werkt ook niet echt mee, hoe kan ik mijzelf beschermen en wijs met dit probleem omgaan?

J.
 

Het antwoord van cybermonnik Maurice Knegtel 

De bovenstaande vraag formuleert een zeer herkenbaar probleem. Hoe ga je om met iemand, waarmee je moeilijk om kunt gaan, terwijl je dat gegeven de situatie wel moet? Je komt dit probleem tegen binnen families, maar ook op je werkplek. Hoe ga je hiermee om?
 
Je kunt wellicht enige ontspanning vinden in je relatie met je schoonmoeder door eens in haar schoenen te gaan staan en zowel de problematiek, als jezelf te ervaren vanuit haar gezichtspunt. Hiertoe zou je je schoonmoeder in een gecontroleerde situatie, bijvoorbeeld in meditatie, of tijdens een therapeutische sessie, moeten worden. Boeddhistische gezien is dat niet zo vreemd. Mijn schoonmoeder is immers niet van mijn leven gescheiden. Ze verschijnt in mijn aanwezigheid. Ik ben mijn schoonmoeder. Ik heb alleen een probleem met bepaalde kwaliteiten die ook in mijn leven zijn gegeven en die zij op een uitgesproken wijze belichaamt. Wanneer ik in staat ben om binnen een gecontroleerde situatie, zowel het probleem, als mijzelf te zien met de ogen van de ander, EN wanneer ik in staat ben de kwaliteiten van die ander, die ook mijn kwaliteiten zijn, voor mezelf te erkennen en toe te eigenen, dan sta ik met meer ruimte, ontspanning en openheid in relatie tot de ander.
 
Nu lukt dit misschien in een gecontroleerde situatie zoals meditatie, maar zodra ik weer met die ander in een ruimte ben, word ik beheerst door mijn patronen. Soms zijn deze zo sterk en liggen ze zo diep, dat het mij maar niet lukt om mijn innerlijke ruimte open te houden. Dat is het tijd voor een meer pragmatische aanpak van het probleem.
 
Ik kan met mezelf afspreken een strikt bepaalde hoeveelheid tijd met mijn schoonmoeder door te brengen. Een uur. Twee uur. Misschien zelf een dagdeel. Een hoeveelheid tijd die ik kan hanteren. En laat ik mezelf in die spanne tijds steeds eraan blijven herinneren, dat het mijn eigen patronen zijn die mijn ruimte vullen en mijn weerstand voeden. Soms kan ik mijn patronen niet ombuigen en dan zal ik zelf moeten buigen, en omwille van de situatie een streng door de tijd bepaald staakt-het-vuren moeten waarborgen.

Zelf een levensvraag voor de cybermonnik? Stel 'm dan hier. 

En nu is het de beurt aan jou, gewaardeerde lezer. Wat zou jij doen?

(scroll even door om te reageren)