Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Maurice KnegtelOp 17 november stond met 59 procent van
de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll:

Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Zelf een levensvraag voor de cybermonnik? Stel 'm dan hier.

Het antwoord van cybermonnik Maurice Knegtel:

Met deze vraag is de kernvraag van de Boeddha Dharma, de weg van de Boeddha, geformuleerd. Het antwoord plaatst ons in de twee primaire velden van boeddhistische beoefening: vertrouwen, of het loslaten van de greep op mijn bestaan (Sanskriet: samatha) en inzicht in je ware aard (Sanskriet: vipasyana).
 
Wat vertrouwen betreft formuleert de grote Chinese Ch‘an meester Linji (Rinzai in het Japans) haarscherp de inzet van de beoefening: ‘Laat licht schijnen op de omstandigheden op het moment dat ze ontstaan. Vertrouw slechts op de ene die nu handelt.’ Om dit vertrouwen te realiseren, dienen we ons vertrouwen in dit moment te laten groeien. Het groeit in een regelmatige blootstelling van mijn lichaam-en-geest aan dit ogenblik. Door fysiek in dit moment aanwezig te zijn, zonder er zelf ook maar het minst geringste aan toe te voegen, zonder ook maar iets te doen, behalve aanwezig te zijn – en dat hoef ik niet te doen, want dat ben ik al – ben ik weerloos aanwezig in dit ogenblik.

Deze oefening kan heel spannend zijn, want ik geef de greep op mijn bestaan voor even op, laat los, ontspan en ben een grote open wond: alles kan nu gebeuren. Door telkens weer door de periode van vrees heen te gaan en elke voorwaarde en elke vorm van verzet en controle op te geven, weet ik dat, wat er ook gebeurt, ik word gedragen in dit moment. Zo groeit, geheel buiten mezelf om en zonder dat ik er iets aan doe, het vertrouwen in het nu. Het is OK. Ik kan ontspannen. Deze vorm van beoefening noemen we meditatie en ze leidt tot een groter vertrouwen als ik haar met heel mijn lijfelijkheid beoefen. Meditatie is geen zaak van het hoofd alleen.
 
Meditatie kan ook een goede oefening zijn om inzicht te verkrijgen in je ware aard. Hier stuiten we op een van de meest spraakmakende onderrichten van de Boeddha. Zijn anatmavada, of ‘het onderricht van het zelveloze zelf’, doet altijd veel stof opwaaien en heeft geleid tot veel onbegrip. Met zijn anatmavada bedoelde de Boeddha niet dat het zelf niet bestaat. Hij bedoelde dat wanneer we naar ons zelf op zoek gaan, we het nergens kunnen vinden. Het zelf is geen substantiële realiteit. Het is zoals een beeld in de spiegel. Het is er wel, maar we kunnen het niet vastpakken en het is voor zijn bestaan geheel afhankelijk van condities buiten zichzelf, bijvoorbeeld de spiegel, het licht en het voorwerp voor de spiegel.
 
Als het zelf geen harde entiteit is, wat wordt er dan geboren en wat gaat er dood? De Boeddha’s anatmavada heeft de hoogste prioriteit als het gaat om de vraag wat er nu eigenlijk sterft als ik doodga. Als ik meen, dat ik het ben die wordt geboren en sterft, en dat ik het ben die leeft, ademt, denkt, handelt, vreugde kent en pijn, dan wordt dit ik als een prop in mijn levensbuis, die de noodzakelijke doorstroom van levenswater hindert. Het ik eigent zich zo een beetje alles wat mijn leven aangaat toe.

Het ik ademt, heeft emoties, denkt, kijkt, luistert, lacht, huilt, het wordt tenslotte ziek, als het een beetje meezit oud, en sterft. Maar is dit wel zo? Haal ik adem, of wordt me adem gegeven? Denk ik, of is het ik een product van oprijzende gedachten? Hoor ik, of verschijnt het ik pas in de reflectie op wat zich in mijn lichaam aandient als geluid? Als ik heel dicht bij mezelf blijf, bij mijn lichaam, volmaakt stil, zonder uit te zenden, zeer intiem, ontdek ik dan niet dat het ik altijd te laat komt? De ervaring heeft al plaatsgevonden en pas daarna verschijnt het ik en kaapt de vrucht.
 
Kortom, in het licht van de bovengenoemde vraag is het van groot belang om voor mezelf helder te krijgen wat er wordt geboren, ademt, kijkt, hoort, voelt, denkt, loopt met de benen en grijpt met de handen. En wat er feitelijk sterft. Een zich verdiepend inzicht in de vraag ‘Wie ben ik?’, of specifieker ‘Wat sterft?’, kan de aangekoekte resten in mijn levensbuis losweken, zodat het leven er weer vrijelijk doorheen kan stromen, tot in de dood.
 
Een gerichte meditatie op de vraag ‘Wie ben ik? of ‘Wat sterft?’, door telkens weer terug te keren tot de vraag, kan een ontwikkeling van inzicht in mijn ware aard ondersteunen. Het kan gaandeweg het ik minder hard maken, minder soliede, zodat noch mijn leven, noch mijn dood wordt geassocieerd met een ik dat dit leidt en ondergaat. In de woorden van de briljante Japanse Zen meester Dogen: ‘Omdat een Boeddha in geboorte en dood is, is er geen geboorte en dood.’
 
De historische Boeddha Gautama sprak over het doodloze en het ongewordene. Zen meester Bankei sprak over de Ongeborene. Ik vraag jou, wat wordt er geboren en wat sterft er?
 
Tot besluit, een groeiend vertrouwen in het bewogen en gedragen worden in het moment en een zich verdiepend inzicht in de ware aard van mijn bestaan, stellen me in staat me meer te ontspannen in relatie tot mijn leven en dood. Echter, ze garanderen me geenszins dat ik niet zal schreeuwen en krijsen op het moment dat IJzeren Hein zijn klamme hand op mijn schouder legt. Ik zal moeten vertrouwen op de ene die nu handelt.