Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Maurice KnegtelOp 24 juni stond met 40 procent van
de stemmen - en na een spannende wedloop - één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll:

Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Het antwoord van cybermonnik Maurice Knegtel:

Een oud en wijd verbreid boeddhistisch gezegde luidt: ‘Inzicht zonder hart is helder en kil. Hart zonder inzicht is warm en blind.’
 
Het ideaal van het boeddhisme van het Grote Voertuig is om bodhi (wakker zijn, het altijd heldere licht van je aanwezigheid) en sattva (geïncarneerd zijn, het troebele venster van je vlees) met elkaar in evenwicht te brengen. Met andere woorden, om je helderheid van geest in je weerbarstige lijfelijkheid te integreren en het menselijke, al te menselijke te integreren in je grenzeloze en ongeboren aanwezigheid.
 
In feite komt de training van de bodhisattva hierop neer: van het lijden aan de beperkingen van het vlees, gaat de bodhisattva naar de volkomen vrijheid van het zien van de dingen zoals ze zijn. Vervolgens wordt dit ijzingwekkende, heldere zien getemperd door de versluiering van het vlees. In dit autonome en organische proces maakt de typisch menselijke betrokkenheid, zorg en empathie plaats voor de onverschilligheid van het oog dat alles ziet en nooit knippert of sluit.

Eigenlijk is dit de werkelijke betekenis van upekkha, dat vaak wordt vertaald met ‘gelijkmoedigheid’. Upekkha is een zien zonder meer, een ontvangen van de werkelijkheid precies zoals ze is, zonder van haar iets anders te maken dan wat ze is en zonder er enig gevoel bij te hebben. Deze onderscheidende helderheid is lucide als het licht op een klare herfstochtend en koud.
 
Tenslotte wordt deze onverschilligheid in de training van de bodhisattva weer in balans gebracht door de betrokkenheid en de zorgen van het hart. Traditioneel wordt deze fase in dit organische proces verbeeld door de Boeddha die de berg afdaalt: van de ijle top van het heldere en panoramische zicht, naar de zwoele voet met zijn het uitzicht beperkende vruchtbare vegetatie. De heldere maan van het waken (sambodhi) wordt langzaam wazig. Wijsheid wordt getemperd door compassie.
 
Blijven steken in een van beide polen van deze levende paradox, je helderheid van geest of de beroering van je hart, brengt je in problemen. Teveel helderheid en daarmee teveel onverschilligheid stelt ons niet in staat ons met anderen te verbinden, met hen mee te leven, laat staan anderen bij te staan, te helpen of te begeleiden. Maar teveel betrokkenheid en empathie leidt tot een onbegrensde, blinde zorg. Deze vreet ons van binnenuit op, put ons emotioneel en fysiek uit en heeft te weinig inzicht en scherpte in de hulp en begeleiding.
 
Om mensen met inzicht en zorg bij te staan moeten inzicht en zorg in balans zijn. Dit gebeurt gaandeweg in de training of het proces van de bodhisattva, de volledig incarnerende mens. De mens die met vallen en opstaan een onpersoonlijk aanwezig zijn en een persoonlijk betrokken zijn integreert in zijn hulp aan anderen. De zorg van deze mens voor zijn naasten heeft iets zorgeloos. Diens betrokkenheid en hulpvaardigheid worden gekenmerkt door de onvoorwaardelijke vreugde en de moeiteloosheid die in ons leven zelf zit. Deze mens kent de traan voor het lot van zijn naaste. Maar deze mens ziet ook dat het goed is, dat het precies is zoals het is, namelijk zo. En deze mens doet alles wat in zijn vermogen ligt om de ander bij te staan in zijn lot. Deze mens is de levende paradox, de bodhi-sattva, die waakt in de warmte van het vlees. Over deze mens schrijft de Chinese Ch’an meester Dongshan (807 – 869 n. C.) in zijn ‘Vijf Rangen’ of vijf fases in het proces van de bodhisattva:
 
‘Wie durft zich nog bij jou aan te sluiten?
Iedereen wenst de stroom van het gewone leven te verlaten,
maar uiteindelijk kom je terug
en zit temidden van as en kool.’