Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?


Maurice KnegtelOp 24 april stond met 64 procent van
de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll:

Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Het antwoord van cybermonnik Maurice Knegtel:

Om meteen met de deur in huis te vallen: ik kan me niet verhouden tot heftige of langdurige pijn. Als dit niet mogelijk is, wat is dan wel mogelijk?
 
Tot een beetje pijn voor een relatief korte tijd, kan ik me wel verhouden. Door de pijn meer en meer toe te laten, mijn verzet beetje bij beetje te laten smelten, me schoorvoetend naar de pijn toe te bewegen en tenslotte met de pijn samen te vallen, word ik de pijn die mijn leven is. Er is nu geen afstand meer en geen strijd. Er is een intimiteit met de pijn, die me de pijn anders laat ervaren dan voorheen. Minder solide. Ik ben in de pijn aanwezig en de pijn is aanwezig in mij, zonder voorwaarden en condities, onbepaald, een open en intelligente energie die geen gesjoemel duldt. Misschien dat ik in die intimiteit ook datgene ontdek dat niet door de pijn wordt aangedaan. Evenwel is mijn leven pijn en dat is OK.
 
Voor de tijd dat het duurt en tot aan de pijngrens... Is de pijn te heftig of de tijdspanne te lang, dan bestaat mijn oefening in het falen in het omgaan met de pijn. Niet vanuit mijn alledaagse kruideniersgeest, maar vanuit mijn religieuze geest, heb ik de intentie opgevat om te doen wat ik niet geneigd ben om te doen: naar de pijn toegaan en de pijn zijn. Deze instelling staat haaks op het terugdeinzende leven en wordt door de heftigheid of de duur van de pijn gefrustreerd. Wat ik me voorneem blijkt niet mogelijk.

Wat me rest is vanuit een spiritueel oogpunt teleurstellend pragmatisch, maar wel verstandig om te doen. Ik zal de oorzaak van de pijn moeten laten verwijderen als dat kan. Ik zal mijn kies moeten laten trekken of de ontsteking laten wegsnijden. En als dat niet mogelijk is, dan is het wellicht haalbaar mezelf te verdoven door het innemen van pijnstillers. Dit voelt op grond van mijn religieuze intentie om te ontvangen en te verbinden als een falen, en dat is het ook. Ik kan me niet verhouden tot heftige pijn. Maar dan kan ik tenminste nog dit, de mislukking, mijn falen ontvangen.
 
In het omgaan met langdurige pijn kan de opeenvolging van momenten van tijdelijke verlichting en mulle perioden van gillende pijn, razende wanhoop en verterende onmacht tot mijn weg, dus tot mijn leven worden gemaakt. Dat hele onvermurwbare proces van ontspannen en samentrekken, van hopen en wanhopen, van mogelijkheid en onmacht, van rust en krankzinnigheid, van hemel en hel, dit proces met zijn onbuigzame, natuurlijke orde is vanaf het moment dat ik me oprecht realiseer dat ik me niet tot deze langdurige, heftige pijn kan verhouden, mijn leven, mijn weg, mijn meditatie geworden.

Vanzelfsprekend was de pijn al mijn weg, maar nu gun ik mezelf ten einde raad de ruimte om haar ook als mijn weg te ontvangen. Wat ik daarmee ontvang is geen ontspannen en vredig een-zijn-met. Wat ik ontvang is een onophoudelijke strijd en een stekelig spanningsveld dat tussen de beide polen van de paradox die mijn leven vanaf dat moment concreet is geworden uitstrekt. De paradox dat mijn leven pijn is en dat ik mijn leven als pijn niet kan leiden.
 
Wat mogelijk is, is om mijn leven als pijn te bekrachtigen. Ik kan pijn als mijn meditatie zien en de omgang met mijn pijn als mijn weg. In deze bekrachtiging verkies ik bewust mijn leven zoals het is, maar dat ik me nooit zo heb gewenst. In de beoefening van mijn leven als pijn begin ik telkens opnieuw met de intentie om mijn pijn te ontvangen en daar in een bittere strijd en wanhoopstijd weer vanaf te dwalen en andermaal opnieuw te beginnen.

Meditatie kent deze eindeloze dynamiek van het afdwalen (in gedachten bijvoorbeeld) en terugkeren (naar wat is, mijn lijfelijk aanwezig zijn). Het is niet anders met mijn beoefening van pijn: ik dwaal af in een uit onmacht gehouwen krankzinnigheid en een radeloos verzet en keer terug naar wat is: pijn. In deze eindeloze pendelbeweging tussen weigeren en ontvangen ontdek ik de wijsheid en compassie die zich concretiseert in een heilzame zorg voor mezelf. Ik leer mijn grenzen te respecteren en ruimte te vinden binnen mijn beperkingen.Zelf een levensvraag voor de cybermonnik? Stel 'm dan hier.