Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Maurice KnegtelOp 6 februari stond met 54 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll:

Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

 
Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Maurice Knegtel:

Een bekend verhaal uit de Lotus soetra vertelt over de huishouding van een landhuis waarvan de heer een tijd op reis gaat. Een van de bedienden neemt in zijn afwezigheid zijn plaats in. Deze is het ego. En in de loop van de tijd begint het ego te geloven dat het zelf de heer des huizes is. Als de heer des huizes na zijn reis terugkeert, vindt hij het ego op zijn plaats in het centrum van zijn huishouding.
 
In werkelijkheid is de heer des huizes nooit weggegaan. Hij is degene die nu deze woorden leest. Als je denkt, ‘Dat ben ik!', dan ben je eigenlijk al te laat. Het ik komt altijd te laat. Het bestaat immers alleen in de reflectie en in het gewaar zijn. De heer des huizes ontdekken we voorafgaand aan de reflectie en het gewaar zijn. Hij is de open aanwezigheid waarin wat we horen, zien, proeven, voelen, lezen, denken en gewaar zijn opkomen. Ja, ook de reflectie komt op in deze aanwezigheid, en het ego. Op dit moment is het het ego dat deze aanwezigheid opeist en stelt dat hij het is die deze woorden leest.
 
Als het ego gaat geloven dat hij alles doet en is, dan lijkt de heer des huizes verdwenen. Het ik denkt dat als hij het niet doet, het niet gebeurt. Het ik denkt dat hij het is die voelt, luistert, ziet, ademt, loopt, zit en denkt. Het ik denkt dat jouw hele bestaan om hem draait. Dat is hoogst merkwaardig, aangezien het ik uitsluitend in een gedachte bestaat. Het ik is niet hetgeen dat mijn leven leidt. Het is een van de vele kwaliteiten die mijn leven rijk is en dat mijn leven nodig heeft om te functioneren.
 
Ofschoon het ik hardnekkig meent dat hij alles doet en is en ofschoon het een verbeten strijd voert tegen zijn fundamentele onbestendigheid, komen er op een dag toch veel momenten van egoloosheid voor. Dit zijn momenten waarop we samenvallen met wat we doen en onszelf vergeten in de handeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het hardlopen, dansen, luisteren naar muziek, fietsen, musiceren, zwemmen, de liefde bedrijven, lezen, mediteren, schrijven, enzovoort, enzovoort. Het zijn momenten waarop er precies is wat we doen. Het lopen loopt. Muziek luistert muziek. Het lezen leest. Het zijn momenten van moeiteloze aanwezigheid. Het zijn momenten die het ego zich gretig toe-eigent, maar altijd achteraf. Kijk, dit heb ik toch weer mooi geschreven!
 
Dit zijn momenten van egoloosheid en wat zich in deze momenten toont, is de onbegrensde achtergrond waartegen mijn leven zich afspeelt. Een achtergrond die niets uitsluit. Een achtergrond die draagt. Voor het ego zijn deze momenten ondermijnend. Ze tonen dat het ego niet mijn leven leidt. Het ik is niet meer dan een instrument in dienst van degene die nu deze woorden leest. Het is geen onbelangrijk instrument, want de heer des huizes zou zijn luiers niet zijn uitgekomen zonder het ik.
 
Het zou heilzaam zijn voor alle dienaars in de huishouding als het ik zijn eigen plaats weer zou innemen. Ze zouden immers meer ruimte krijgen om te functioneren op de plek die hen toebehoort. Vraag het aan je kijken, je luisteren, je handelen en elke emotie die je leven kleurt en je zult ze horen zuchten onder het paranoïde leiderschap en de verstikkende controle van het ik. De bodhisattva gelofte van het mahayana -boeddhisme begint bij mij: hoe talloos de kwaliteiten van mijn leven ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden - van mezelf. Hoe doe ik dat? Door mijn leven toe te vertrouwen aan het functioneren van mijn kwaliteiten, inclusief het ego en het toe te vertrouwen aan de momenten dat ik er niet ben en er iets anders werkt in mijn bestaan, de momenten van egoloosheid.