Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Kaye MinerOp 26 oktober stond met 46 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll:

Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?
 
Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Kaye Miner:

Met woorden als ‘moeten of niet moeten’ kun je maar het beste voorzichtig omspringen. Anders is het de snelste weg om je ‘niet goed genoeg’ of schuldig te gaan voelen. En zulke gevoelens hebben de meesten van ons toch al in overvloed!

Het leven is ontzettend kostbaar, en een mensenleven zoals dat van ons biedt op ieder moment enorm veel kansen om onze geest te ontwikkelen. Als we willen, tenminste. Het soort mensenleven dat we nu hebben, gaat gepaard met veel voorrechten en mogelijkheden. We hoeven maar om ons heen te kijken om te beseffen hoeveel potentieel onze situatie bevat om meer te doen dan alleen achterover te leunen, te genieten, en het leven maar over ons heen te laten komen.

Als mensen beschikken we over de intelligentie om onze wereld te begrijpen. Hoewel er mensen zijn die misbruik maken van die intelligentie, is de mogelijkheid altijd aanwezig om die intelligentie op een positieve manier in te zetten. De meest zinvolle manier om onze intelligentie te gebruiken is volgens het boeddhisme het ontwikkelen van altruïsme en wijsheid: een vredige geest kweken zodat we waar we ons ook bevinden gelukkig kunnen zijn en in staat zijn een vredige omgeving te creëren.

Als je je al helemaal zorgeloos en gelukkig voelt, en volkomen tevreden; als je niet de behoefte voelt aan méér of het idee hebt dat je dingen aan jezelf zou moeten verbeteren; als je het gevoel hebt dat jijzelf, anderen en de wereld om je heen al compleet en perfect zijn, dan kun je je natuurlijk afvragen waarom je nog iets zou moeten ondernemen in het leven.

Maar als je ontevredenheid en frustratie ervaart en je geconfronteerd ziet met gebeurtenissen waar je niet op zat te wachten; als je soms met woede, onbegrip, angst of begeerte reageert; als je je bewust bent van je eigen lijden en dat van anderen maar niet in staat bent daar een einde aan te maken, dan is het stellen van realistische doelen een nuttige manier om je door de beproevingen van het leven te slaan en het potentieel uit te baten dat verbonden is aan deze kans die we nu hebben.

Tenslotte hangen het leven en de ervaringen die daar onderdeel van uitmaken samen met allerlei factoren. Ze zijn afhankelijk van oorzaken en noodzakelijke voorwaarden, en de manier waarop we daarmee omgaan. En wie weet hoe lang de oorzaken en voorwaarden die de aanleiding vormen voor ons huidige leven zullen blijven bestaan? Wie weet wanneer de dood zal komen en deze waardevolle kans voorbij zal zijn? Zullen we in staat zijn die situatie met vertrouwen en vreugde het hoofd te bieden?

De doelen die je je stelt hoeven niet onrealistisch, onbereikbaar of onpraktisch te zijn. Het kan iets heel eenvoudigs zijn, iets lonends en inspirerends. Het kan zo eenvoudig zijn als woede vervangen door geduld, haat door liefde en vriendelijkheid, hebberigheid door vrijgevigheid, egoïsme door mededogen, onwetendheid door wijsheid. Misschien lach je nu en denk je: “Dat is niet eenvoudig! Dat kan ik helemaal niet.”

Vergeet niet dat het er niet om gaat dat je op slag perfect wordt. Zelfs Boeddha was niet van het begin af aan een boeddha, maar werd dat doordat hij de oorzaken schiep die tot verlichting leiden. We kunnen niet zomaar aan onszelf voorbijgaan, alsof we er niet zijn, en iemand of iets anders worden. Als we onszelf bereikbare doelen stellen, bijvoorbeeld de komende vijf minuten niet boos reageren, dan is dat een haalbaar doel, dat ons dan weer kan aansporen nog meer te proberen. Na die vijf minuten proberen we vijf uur niet boos te worden, dan vijf dagen, vijf jaar, de rest van ons leven!

Binnen het boeddhisme hebben we het over drie niveaus van motivatie, drie soorten doelstellingen: een goede toekomstige wedergeboorte, bevrijding uit het cyclische bestaan, en volledige verlichting. Als je de betekenis van elk van deze niveaus snapt, dan klinken ze fantastisch: iets wat je graag zou willen bereiken. Voor velen van ons lijken ze echter heel ver weg van onze situatie in het hier en nu met z’n eeuwige vragen als “wat eten we vanavond?” Maar als we ons realiseren dat ze het resultaat zijn van allerlei verschillende oorzaken, zoals je zorgzaam en respectvol gedragen, vrijgevigheid en geduld kweken, je een positieve houding en gedrag aanmeten, en de aspiratie je potentieel en je mogelijkheden zo te benutten dat je er de vruchten van kunt plukken, dan brengt dat het doel dichtbij. Zo bekeken is het niet langer een plaats of situatie die je alleen na een lange reis kunt bereiken – zoals na je dood naar de hemel gaan– maar de evolutie, de transformatie van je situatie hier en nu.

Het boeddhisme biedt een praktische en beproefde structuur die ons helpt dat doel te verwezenlijken.