Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Op 21 juni stond met 40 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll:

Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?
 
Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Kaye Miner:

Volgens de boeddhistisch psychologische benadering is het niet een kwestie van emoties controleren of toelaten. De ultieme kunst is de oorzaak van de verstorende emoties te vermijden - en dus die verstorende emoties los te laten - en met de oorzaak van de heilzame emoties bekend te raken en die heilzame emoties te versterken.

Emoties zijn factoren in onze geest die onze waarneming beïnvloeden. Daarom is het belangrijk de geest te leren kennen en de rol van de emoties daarin.

De geest is van nature helder en het kenmerkt zich door cognitie, kennen of weten. Het bestaat niet uit moleculen of atomen of energie en is dus niet stoffelijk maar helder. Het is een niet-tastbaar verschijnsel dat een zintuiglijk of niet-zintuiglijk object kan kennen.

Dit betekent dat de ontwikkeling van bepaalde eigenschappen (heilzame emoties) en het vermijden van verstorende emoties tot stand komen door geestelijke inspanning, en niet door lichamelijk of verbale inspanning.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe onze waarneming voortdurend wordt beïnvloed door verschillende mentale factoren, zowel heilzame als verstorende. Twee mensen kunnen hetzelfde object zien, maar verschillende waarnemingen of ervaringen bij dat object hebben. De ene vindt het mooi, maar de andere vindt het lelijk. Je eigen mentale factoren bepalen hoe je het object waarneemt, en niet het object zelf.

Dus wanneer we de negatieve factoren die de geest beïnvloeden kunnen uitschakelen en de positieve factoren kunnen stimuleren, bewerkstelligen we een positieve transformatie in onze geest, en zullen we dingen op een juiste manier waarnemen en steeds gelukkiger worden.
Maar daarvoor moeten we heldere definities geven. Wat zijn verstorende emoties? Negatieve factoren? Wat zijn heilzame emoties? Positieve factoren? Hoe weten we of een emotie verstorend of heilzaam werkt?

Heilzame mentale factoren zijn die factoren die vrede of tevredenheid in de geest veroorzaken, en waarvan de gevolgen positief zijn. Uit heilzame activiteiten komen goede gevolgen en geluk voort. Dat is de aard van alles dat heilzaam is. De heilzame mentale factoren helpen om de positieve transformatie in onze geest die wij beogen, door te voeren.
Voorbeelden van positieve, heilzame mentale factoren zijn consideratie voor anderen, niet-haatdragend zijn, niet-gehecht zijn, en niet-onwetend zijn. Liefde, mededogen en wijsheid passen hier heel goed bij.

Tegenover heilzame mentale factoren zijn er verstorende emoties of mentale factoren die de mentale vrede verstoren. Wanneer zo’n verstorende emotie in de geest opkomt, ontstaat een gevoel van ongemak of ongelukkigheid. Er ontstaat in ieder geval een probleem, in welke vorm dan ook.
Voorbeelden van verstorende emoties zijn begeerte, woede en onwetendheid.

Het is belangrijk je bewust te zijn van je emoties. Ze te begrijpen, niet te controleren, niet toe te laten, maar er op een positieve manier mee werken. Daarom is het nuttig om te kijken naar onze relatie met onze emoties. Houden we ze vast? Haten we ze? Schamen we ons voor onze emoties? Zijn we bang voor hoe we ons voelen? Meten we ons gevoel van zelfwaarde door de aanwezigheid of afwezigheid van een bepaalde emotie? Kunnen we een verstorende emotie loslaten, zonder er méér energie in te steken? Kunnen we een positieve emotie ontwikkelen op een natuurlijke, niet-kunstmatige manier?

Hoe bewuster we zijn van onze emoties en manier van reageren, hoe makkelijker het is om ongecompliceerd rouw of vreugde te ervaren. Zonder schuld, woede, schaamte, verlegen gevoelens, en zonder de ervaring zelf te beoordelen.
Wanneer we de voor- en nadelen van emoties en hun tegengiffen goed leren kennen, is het makkelijker om emoties op een constructieve manier te behandelen.

Jezelf accepteren, zonder complicaties, maakt het makkelijker om er achter te komen hoe je op een juiste manier kunt reageren, vanuit je eigen keuze en niet uit gewoonte.